iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Ju po raz dziewity „Lekcje z ZUS”
Data dodania: 23 wrzenia 2022
Ju po raz dziewity „Lekcje z ZUS”

To ju dziewita edycja „Lekcji z ZUS” organizowana przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych dla szkó ponadpodstawowych. Co roku uczestniczcy w nich uczniowie otrzymuj solidn dawk wiedzy z ubezpiecze, emerytur, rent czy skadek. Nie inaczej bdzie w tym roku. Wiedza zdobyta podczas zaj z ZUS pozwoli modym ludziom z pen wiadomoci wkroczy na rynek pracy.

Kady ucze, który wemie udzia w projekcie, moe spróbowa te swoich si w olimpiadzie „Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych”.

- Na zwycizców czekaj indeksy na uczelnie wysze lub dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych kierunkach uniwersytetów i szkó wyszych oraz nagrody rzeczowe – zachca Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym lsku.

Zgoszenia szkó do udziau w olimpiadzie przyjmowane s do 28 padziernika 2022 r.

Od 2014 r. w „Lekcjach z ZUS” wzio udzia cznie ponad 516 tys. uczniów. W roku szklonym 2021/2022 w olimpiadzie uczestniczyo ponad 35 tys. uczniów z caej Polski. Co roku nasze województwo ma siln reprezentacj zarówno w liczbie zgosze szkó do projektu, jak i uczestników olimpiady z wiedzy o ZUS i systemie ubezpiecze spoecznych – dodaje.

Lekcje na cae ycie

Czym s „Lekcje z ZUS”? Jest to cykl czterech lekcji dla uczniów szkó ponadpodstawowych. Podczas zaj z ZUS-u modzie dowiaduje si, czym s ubezpieczenia spoeczne, jakie nios korzyci, a jakie obowizki, a jakie jest ryzyko nie ubezpieczeniowe. Ponadto dla tych, którzy planuj prowadzenie wasnej dziaalnoci gospodarczej, lekcje s doskonaym wsparciem w zrozumieniu, jakim ubezpieczeniom podlegaj patnicy skadek, czyli przedsibiorcy, jakie s terminy zgosze do ZUS, czy rozliczania, ale te, na jakie ulgi moe liczy startujcy biznes. Jak wynika z bada blisko trzy czwarte generacji Z chce w przyszoci zaoy wasn firm. Dlatego tym bardziej lekcje o prowadzeniu biznesu wpisuj si w potrzeby modego pokolenia, a wiedza z zakresu ubezpiecze spoecznych pozwoli im wiadomie podejmowa decyzje na etapie dorosego zawodowego ycia.

Gotowe materiay

ZUS przygotowa dla nauczycieli materiay, które pomog zrealizowa zajcia o ubezpieczeniach: scenariusze, prezentacje multimedialne, filmy, gry i zeszyty wicze. S do pobrania na stronie internetowej Materiay – ZUS. Nauczyciele mog te skorzysta z nagra wideo gotowych lekcji a take wsparcia pracowników Zakadu.

W sprawie organizacji zaj ,,Lekcje z ZUS” w województwie dolnolskim mona kontaktowa si z koordynatorami ds. komunikacji i edukacji w poszczególnych oddziaach ZUS:

Wrocaw: Joanna Maolepszy 71 36 06 386

Wabrzych: Radosaw Rynkiewicz 74 649-73-70

Legnica: Emilia Nowakowska 76 876 41 63

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.