iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Dolnolscy terytorialsi razem ze straakami wiczyli zwalczanie skutkw powodzi
Data dodania: 22 wrzenia 2022
Dolnolscy terytorialsi razem ze straakami wiczyli zwalczanie skutkw powodzi

Ponad 400 osób ze wszystkich sub pastwowych, w tym 32 onierzy 16. Dolnolskiej Brygady Obrony Terytorialnej brao udzia w krajowych wiczeniach ratowniczych, które odbyway si we Wrocawiu. Manewry „Odra 2022” miay wykaza, jak przygotowane s suby do zmierzenia si ze skutkami wielkiej powodzi.

Zawsze gotowi (nie pomoc), zawsze blisko (tych, którzy jej potrzebuj) – onierze 16 DBOT wielokrotnie ju nieli pomoc Dolnolzakom w czasie klsk ywioowych i sytuacji kryzysowych. Jednak dwudniowe wiczenia odbywajce si we Wrocawiu byy namiastk czego, z czym dotd nie mieli do czynienia – wielkiej powodzi i zmaganiu si z jej rónorodnymi skutkami.

Dlatego dowodzcy akcj przygotowali a 13 scenariuszy, w realizacje których byy zaangaowane wszystkie suby z województwa dolnolskiego i z województw ociennych: opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz Szkoy Aspirantów PSP w Poznaniu. Nad Odr pojawili si te straacy z Czech i z Niemiec oraz migowiec i onierze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. To wanie elementy wicze z jego udziaem, czyli podejmowanie pasaerów z odzi dryfujcej po rzece przycigny nad Odr wielkie rzesze ciekawskich obserwatorów. Straacy ze specjalistycznej jednostki ewakuowali te pasaerów kolejki linowej Polinka, której wagonik zosta unieruchomiony nad lustrem wody, a wspólnie z dolnolskimi terytorialsami rozstawiali specjalne zapory wodne, majce uniemoliwi zalanie budynków znajdujcych si nad rzek, w tym nalecych do Politechniki Wrocawskiej oraz w starej, zabytkowej czci miasta. Wozy stray i innych sub pdzce na sygnaach mona byo zobaczy przez te dwa dni niemal we wszystkich zaktkach Wrocawia.

Wszyscy znamy powiedzenie: „Chcesz pokoju, szykuj si na wojn”. Tutaj brzmiao ono inaczej: „Chcesz by bezpieczny, przygotuj si zawczasu na walk z wielk powodzi – tak, jaka nawiedzia Dolny lsk w 1997 roku – mówi pk Artur Baraski, dowódca 16. Dolnolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Wtedy nie istniay jeszcze Wojska Obrony Terytorialnej, ale onierze brali udzia w niesieniu pomocy. Mdrzejsi o tamte bolesne dowiadczenia, wszyscy chcemy by przygotowani na ewentualne zdarzenia ywioowe, jakie mog si wydarzy w naszym regionie. Musimy mie gotowe procedury, które w takiej sytuacji pozwol wszystkim sprawnie dziaa – wyjania.

W sumie w wiczeniach wzio udzia ponad 400 ratowników i 114 pojazdów nalecych do rónych sub.

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.