iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Jeli musisz co zaatwi w ZUS – zrb to przez Internet
Data dodania: 20 wrzenia 2022
Jeli musisz co zaatwi w ZUS – zrb to przez Internet

Wystarczy konto na platformie internetowej PUE ZUS oraz komputer lub telefon i Internet eby zada pytanie, zoy wniosek czy sprawdzi stan swoich skadek na koncie emerytalnym. Online mona si take dowiedzie czy ZUS przyzna rodzicom 500+ i kiedy bd wypacane pienidze.

Z ekspertem ZUS mona si take spotka online podczas wideowizyt. Wystarczy wej na stron https://www.zus.pl/e-wizyta i wybra placówk ZUS, do której klient naley lub t, w której ma spraw do zaatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy.

- Telefonuj do mnie klienci, którzy nie mog poczy si z nasz infolini i prosz o pomoc. Wszystkim proponuj umówienie si na e-wizyt, podczas której mona zaatwi swoj spraw tak jakbymy osobicie przyszli do ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym lsku.

Rzeczniczka wyjania, dlaczego wybór „wasnej” placówki ZUS ma znaczenie.

- Jest to wane wtedy, gdy chcemy zaatwi swoj indywidualna spraw. Konsultant w naszym miejscu zamieszkania ma dostp do naszych indywidualnych danych – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Oczywicie przed udzieleniem odpowiedzi rozmówca jest weryfikowany przez pracownika ZUS zarówno poprzez zadanie mu kilku pyta jak i sprawdzenie dokumentu tosamoci – dodaje Kowalska – Matis.

Wedug rzeczniczki weryfikacja klienta jest potrzebna, wtedy, gdy rozmowa wymaga sprawdzenia danych, które s tzw. danymi wraliwymi. Do tego potrzebna jest te kamera, która naley wczy podczas rozmowy z ekspertem.

- W czasie rozmowy mona np. ustali warunki ukadu ratalnego, zaoy indywidualne konto na platformie internetowej ZUS, zmieni numer bankowego konta, skorygowa bdy lub po prostu dowiedzie si na jakiem etapie jest zaatwienie sprawy – zachca.

Kady, kto zarezerwuje e-wizyt dostaje link do rezygnacji ze spotkania na wypadek gdyby klientowi co wypado, albo ju jej nie potrzebuje.

- Warto o tym pamita i niepotrzebne wizyty anulowa, poniewa w tym czasie z usug Zakadu moe skorzysta kto inny, kto do ZUS osobicie przyj nie moe – apeluje rzeczniczka.

Dzie przed spotkaniem klient ZUS otrzymuje na wskazany podczas rejestracji numer telefonu - SMS z przypomnieniem o e-wizycie. W dniu e-wizyty, godzin przed spotkaniem, dostaje mail z linkiem do spotkania. Po klikniciu w link nastpi poczenie z pracownikiem ZUS.

Jeli klient bdzie chcia uzyska informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotowa dokument tosamoci. Naley go pokaza do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie moe te wzi udzia opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczy odpowiedni opcj na etapie rezerwacji. Jeeli klient ma penomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, moe take odby e-wizyt w imieniu innej osoby.

Jak nie wychodzc z domu zaoy swoje indywidualne konto na PUE ZUS?

Swoje indywidualne konto mona zaoy samodzielnie gdy jest to proste i nie zabiera wiele czasu.

- Najlepiej zrobi to przez swój profil zaufany gdy wtedy nie jest konieczna wizyta w ZUS eby potwierdzi swoj tosamo – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Taka „bezpieczna” cieka jest konieczna gdy po aktywacji konta uzyskuje si dostp do wszystkich swoich danych zwizanych z ubezpieczeniem spoecznym (np. zwolnieniami lekarskimi) - wyjania.

Profil zaufany take mona zaoy bez wychodzenia z domu, jeli ma si konto w np. banku, który ma zgod na potwierdzanie profilu zaufanego (ich list znajduje si na stronie profilu zaufanego), lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikuj jego posiadacza w usugach podmiotów publicznych w Internecie. Te dane to imi (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego wacicielem – nie móg go uy. Dziki temu kada osoba, która ma profil zaufany i uyje go w usudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

- Od razu po zaoeniu konta na platformie PUE ZUS, bez wychodzenia z domu mamy moliwo podgldu np. swojego rozliczenia rocznego, które przygotowuje ZUS (PIT) lub jeli zmienimy bank, do którego ma by przelewana emerytura lub adres zamieszkania - wtedy moemy przez Internet zoy wniosek o zmian danych, moemy zamówi zawiadczenie o niezaleganiu ze skadkami, umówi si na wizyt lub korespondowa z ZUS – zachca rzeczniczka.

Nie tylko przez Internet, czyli pomoc dla tych, co nie maj dostpu do sieci

Osoby, które nie korzystaj z Internetu mog bezporednio kontaktowa si z konsultantami ZUS telefonujc po numer infolinii ZUS 22 560 16 00

Konsultanci s dostpni w dni robocze od poniedziaku do pitku w godzinach 7.00 - 18.00.

Mona korzysta równie z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapyta ogólnych cot@zus.pl

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.