iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


75–lecie Ochotniczej Stray Poarnej w Niemstowie
Data dodania: 19 wrzenia 2022
75–lecie Ochotniczej Stray Poarnej w Niemstowie

Pikny jubileusz straaków z Niemstowa by doskona okazj do wielu wyrónie, odznacze i sów uznania. 75 lat temu, a wic dwa lata po zakoczeniu II wojny wiatowej, na wniosek 15 czonków zaoycieli, Ochotnicza Stra Poarna w Ksicym Uroczysku, bo tak kiedy nazywa si Niemstów, zostaa oficjalnie zarejestrowana postanowieniem Wojewody Wrocawskiego.

T donios rocznic obchodzono w obecnoci wielu znamienitych goci, w tym m.in. nadbrygadiera Marka Kamiskiego, Dolnolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocawiu, druha Grzegorza Obar, wiceprezesa zarzdu Oddziau Wojewódzkiego Zwizku OSP RP we Wrocawiu, st. bryg. Cezarego Olbrysia, zastpc komendanta powiatowego PSP w Lubinie oraz Bartosza Chojnackiego, zastpc wójta gminy Lubin. Byo równie wielu goci z instytucji na co dzie wspópracujcych ze straakami i mieszkacy kilku okolicznych soectw.

Minut ciszy uczczono pami straaków, którzy odeszli na wieczn wart.

– Nasza suba nie jest atwa o czym doskonale wszyscy wiemy. Straacki trud i powicenie wida na kadym kroku, szczególnie w chwilach zagroenia. Dzi suchajc lub ogldajc wiadomoci widzimy straaków na pierwszej linii walki z ywioem. Jednak ratowanie ycia i mienia to tylko cz dziaalnoci Ochotniczych Stray Poarnych, które w swoich miejscowociach peni równie rol kulturalno-wychowawcz – mówi Marek Malej, prezes OSP Niemstów.
– Straacki dorobek, mundur dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy i powicenie w obliczu zagroenia, stanowi wartoci bdce ródem uznania oraz szacunku spoeczestwa, czego dowodem s rankingi spoecznego zaufania.

Za swoj spoeczn dziaalno, przewanie kosztem rodziny straacy nie otrzymuj wiele. Pozostaje im satysfakcja z dobrze penionej suby oraz odznaczenia straackie. S one oficjalnym, honorowym podzikowaniem za udzia w niesieniu ludziom pomocy. Pozwalaj nabiera przekonania, e warto byo si stara. Na uroczystoci nie zabrako wic medali i odznacze.

„Zotym Medalem Za Zasugi Dla Poarnictwa” wyróniono: druha Marcina Czelenia i druha ukasza Polewczyka.
„Srebrnym Medalem Za Zasugi Dla Poarnictwa” nagrodzono: druha ukasza Gierczaka oraz druha Dawida Kowalskiego.

Prezydium Zarzdu Oddziau Gminnego nadao równie „Odznaki Za Wysug Lat” i otrzymali je:

 • Za wysug 65 lat – druh Wodzimierz Moroch
 • Za wysug 60 lat – druh Julian Malej
 • Za wysug 55 lat – druh Jan Torba
 • Za wysug 50 lat – druh Leszek Konefa
 • Za wysug 45 lat – druh Jan Noga
 • Za wysug 40 lat – druh Micha Czele
 • Za wysug 35 lat – druh Stanisaw Wojciechowski, druh Jan Baran i druh Ryszard Jankowski
 • Za wysug 30 lat – druh Zbigniew Noga
 • Za wysug 25 lat – druh Marek Maslej i druh Krzysztof Czele
 • Za wysug 20 lat – druh Marcin Czele, druh Tomasz Noga, druh Przemysaw Malej, druh Zbigniew Gonet, druh Pawe Gonet, druh ukasz Polewczyk
 • Za wysug 15 lat – druh Kazimierz Pietkowski, druh Dawid odziewski, druh Kamil Forociej, druh Krzysztof Gierczak, druh Marek Kostanowicz, druh Tomasz Kostanowicz, druh ukasz Gierczak
 • Za wysug 10 lat – druh Radosaw Serafinowicz, druh Mateusz Dec, druh Dawid Kowalski, druh Tomasz Szpyrka, druh Micha Mociwski

Prezydium Zarzdu Oddziau Gminnego nadao „Brzow Odznak” czonkom Modzieowej Druyny Poarniczej, otrzymali je: Piotr Noga, Grzegorz Sysak, Andrzej Sysak, Mateusz Piekut, Tomasz Piekut, Micha Krzeszowski, Jakub Rudziski, Maciej Skupie

Specjalny list do straaków skierowa Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin:

– Szanowne Druhny i Druhowie! 75 lat to pikny jubileusz, to okres przynajmniej trzech pokole wpisanych w histori tej jednostki i miejscowoci. To historia pisana ywymi ludmi, których nazwiska istniej w protokoach czy w kronice, a wielu z nich ju nie ma wród Was.

– Wy straacy ochotnicy bez wzgldu na kolor sznura jestecie zaraeni potrzeb niesienia pomocy. Ludzie Was widz, doceniaj i na Was licz. Bycie straakiem to wci niezwyke wyzwanie. To zaszczyt ale i obowizek. To bezinteresowna suba innym, czsto z naraeniem wasnego ycia. Dziki Waszym dziaaniom, ogromnemu zaangaowaniu i powiceniu w subie, Ochotnicza Stra Poarna jest dzi nowoczesn, wszechstronn i cieszc si spoecznym zaufaniem formacj.

Równie straacy wyraali wdziczno tym wszystkim, którzy im pomagaj, wspieraj oraz przyczyniaj si do poprawienia gotowoci operacyjnej.

Na uroczysto przyjechali z drugiego koca Polski straacy z Ochotniczej Stray Poarnej z Niemstowa w gminie Cieszanów. Dzikowano im za podjcie inicjatywy dcej do nawizania wspópracy, która trwa ju 13 lat.

ródo: Gmina Lubin

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.