AktualnoÂci
Postêpy budowy drogi S3 Lubin Zachód (Krzeczyn) z drona
Data dodania: 11 wrze┬Ânia 2017
Postêpy budowy drogi S3 Lubin Zachód (Krzeczyn) z drona

Film przedstawiaj┬▒cy Budow├¬ Drogi S3, w├¬ze┬│ Lubin Zachód, w pobli┬┐u Krzeczyna. Porównanie post├¬pu prac z 2016 – 2017. Film dzi├¬ki uprzejmo┬Âci Pawe┬│ Szmalcel.

-„Lubin Zachód” – km 54+057,95 – w├¬ze┬│ WB typu pó┬│koniczyna z dwoma skrzy┬┐owaniami typu rondo, zlokalizowany na przeci├¬ciu z drog┬▒ wojewódzk┬▒ Nr 335.

Inwestycja jest realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”, który umo┬┐liwia dostosowywanie projektu wykonawczego do zmieniaj┬▒cych si├¬ w trakcie budowy uwarunkowa├▒ technicznych, bez konieczno┬Âci zmiany przedmiotu zamówienia publicznego, a tym samym zmiany umowy z generalnym wykonawc┬▒, który podejmuje si├¬ zarówno zaprojektowania, jak i realizacji inwestycji, a┬┐ po jej odbiór ko├▒cowy.

Do obowi┬▒zków wykonawcy nale┬┐y tak┬┐e przygotowanie terenu pod MOP-y (Miejsca Obs┬│ugi Podró┬┐nych).

Ca³a droga ekspresowa S3 od Nowej Soli do Legnicy bêdzie liczy³a prawie 82 kilometry, a koszt jej budowy wyniesie nieca³e 2, 5 mld z³. Planowany termin oddania do ruchu to po³owa 2018 roku.

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.