AktualnoÂci
Dotacje na inwestycje w przetw├│rstwo produkt├│w rolnych
Data dodania: 17 lipca 2017
Dotacje na inwestycje w przetw├│rstwo produkt├│w rolnych

Do 3 sierpnia 2017 r. mo┬┐na sk┬│ada├Ž w Oddzia┬│ach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z bud┬┐etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. To ju┬┐ kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o pomoc finansow┬▒ mog┬▒ ubiega├Ž si├¬ rolnicy, ma┬│┬┐onkowie rolników lub ich domownicy, którzy obj├¬ci s┬▒ ubezpieczeniem spo┬│ecznym rolników w pe┬│nym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacj├¬ inwestycji. Wysoko┬Â├Ž wsparcia na tego typu przedsi├¬wzi├¬cia nie mo┬┐e przekracza├Ž 300 tys. z┬│ w ca┬│ym okresie realizacji. Minimalna wysoko┬Â├Ž pomocy jak┬▒ mo┬┐na otrzyma├Ž nie mo┬┐e by├Ž mniejsza ni┬┐ 10 tys. z┬│.

Wsparcie mo┬┐e by├Ž przeznaczone m.in. na:

  • – budow├¬ lub modernizacj├¬ budynków wykorzystywanych do prowadzonej dzia┬│alno┬Âci;

  • – zakup (wraz z instalacj┬▒) maszyn lub urz┬▒dze├▒ do przetwarzania i magazynowania, z tak┬┐e zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

  • – nabycie urz┬▒dze├▒ s┬│u┬┐┬▒cych poprawie ochrony ┬Ârodowiska.

Wi├¬cej informacji mo┬┐na uzyska├Ž tutaj: WEJD┬Č

Dokumenty niezbêdne do ubiegania siê o wsparcie: POBIERZ

┬╝ród┬│o: rudna.pl

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.