Rozpoczęto budowę nowej trasy turystycznej w tzw. „Partiach Mastodonta” – KGHM CUPRUM zaangażowany w prace w Jaskini Niedźwiedziej
Data dodania: 04 lipca 2024
Rozpoczęto budowę nowej trasy turystycznej w tzw. „Partiach Mastodonta” – KGHM CUPRUM zaangażowany w prace w Jaskini Niedźwiedziej
W odkrytej przed kilku laty części Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie ruszyły prace nad udostępnieniem dla turystów tzw. „Partii Mastodonta”. Prace koncepcyjne i projektowe dotyczące adaptacji do ruchu turystycznego tej części Jaskini realizuje spółka KGHM CUPRUM, angażująca się od wielu lat w prace dotyczące udostępniania do zwiedzania różnego rodzaju obiektów podziemnych – zarówno pogórniczych (Kopalnia Soli Wieliczka, Kopalnia – Geopark św. Jan w Krobicy), jak i pochodzenia naturalnego.

Funkcjonująca obecnie w Jaskini Niedźwiedziej podziemna trasa turystyczna, to efekt prac Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „CUPRUM” realizowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie przygotowywana nowa trasa, to także efekt koncepcji i projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM.

Przygotowanie trasy w Partii Mastodonta to największa w historii gminy Stronie Śląskie inwestycja – przy rocznym budżecie gminy na poziomie 50 mln zł, przygotowanie trasy pochłonie 38 mln zł, a zakres i poziom skomplikowania prac jest kilkukrotnie wyższy od największej, dotychczasowej inwestycji gminy, którą była budowa wieży na Śnieżniku.

Szczególnym wyzwaniem dla projektowania i wykonawstwa prac są uwarunkowania środowiskowe, wynikające z wyjątkowego charakteru Jaskini i jej otoczenia, o unikatowych walorach przyrodniczych, wymagających bezwzględnej ochrony, zarówno w trakcie budowy nowej trasy turystycznej, jak i jej użytkowania.

Opracowanie rozwiązań spełniających tak szczególne wymagania, początkowo uznawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za niewykonalne, to dzieło KGHM CUPRUM. Poprzez udział w tym projekcie spółka KGHM CUPRUM realizuje misję wynikającą ze statusu centrum badawczo-rozwojowego. Nowa trasa zostanie udostępniona nie tylko turystom, lecz także badaczom i naukowcom, nie mającym obecnie technicznych możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań w tym unikatowym środowisku.

 Można śmiało powiedzieć, że KGHM CUPRUM odegrało kluczową rolę w dotychczasowych działaniach, zmierzających do udostępnienia do ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini, w szczególności poprzez opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych, spełniających surowe wymagania ochrony środowiska obiektu i jego otoczenia – mówi dr hab. inż. Maciej Madziarz, pod którego kierownictwem w Zakładzie Górnictwa KGHM CUPRUM, została opracowana wspomniana koncepcja.

Studium wykonalności zakłada zakończenie budowy nowej trasy turystycznej za ok. 4 lata. Zwiedzający otrzymają kolejną, niezwykłą atrakcję w Jaskini Niedźwiedziej – całkiem nową, drugą trasę o długości około 850 metrów, której przejście będzie zajmować około godziny. Jej najciekawszą część stanowi Sala Mastodonta, której wymiary zbliżone są do płyty boiska Stadionu Narodowego w Warszawie. Należy podkreślić, że charakter nowej trasy podziemnej będzie całkowicie odmienny od dotychczas istniejącej w Jaskini – wyjątkowe wrażenie na zwiedzających wywrze z pewnością imponująca wielkość pustek podziemnych i wyjątkowo bogata szata naciekowa. Ponadto turyści będą również poruszać się na wielu, a nie jak dotychczas, tylko jednym poziomie korytarzy jaskiniowych.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – określana mianem Perły Polskich Sudetów jest obiektem o ogromnych walorach środowiskowych i niepodważalnym potencjale turystycznym. Została ona odkryta w 1966 r., a uruchomiona i udostępniona dla turystów – 11 czerwca 1983 r. Jej otwarcie poprzedziły 8-letnie prace projektowe, górnicze i budowlane, w których zasadniczą rolę odegrały ówczesne Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi CUPRUM.

Obecne zaangażowanie KGHM CUPRUM w pracach projektowych jest zatem naturalną kontynuacją działań KGHM CUPRUM w zakresie prac badawczych i projektowych na terenie Jaskini Niedźwiedziej w Sudetach, zaś ich efektem będzie upowszechnianie i popularyzacja walorów turystyczno-edukacyjnych tego unikatowego w skali naszego kraju dzieła przyrody.

fot. Szymon Kostka

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2023 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.