iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Oferty pracy PUP Lubin
Data dodania: 23 wrzenia 2022
Oferty pracy PUP Lubin

Przedstawiamy najnowsze oferty pracy dostpne w Powiatowym Urzdzie Pracy w Lubinie. Szczegóowe informacje i dane kontaktowe do pracodawców dostpne s w urzdzie pracy i na jego stronie internetowej. Poniej prezentujemy propozycje aktualne w pitek, 23 wrzenia 2022 roku.

KASJER – 4 wolne miejsca, wymagana obsuga komputera, niekaralno, dyspozycyjno, odpowiedzialno, odporno na stres,

KRUPIER – 3 wolne miejsca, wymagana obsuga komputera, niekaralno, dyspozycyjno, odpowiedzialno, odporno na stres,

SURDOPEDAGOG – 1 wolne miejsce, 1 godz. tygodniowo, wyksztacenie wysze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

PRACOWNIK BUDOWLANY – 10 wolnych miejsc, dowiadczenie w pracach ogólnobudowlanych mile widziane,

ELEKTROMONTER MASZYN I URZDZE ELEKTRYCZNYCH POD ZIEMI – 2 wolne miejsca, wyksztacenie rednie techniczne elektryczne, odczytywanie schematów elektrycznych,

PIELGNIARKA – 1 wolne miejsce, 3/8 etatu, wymagane wyksztacenie kierunkowe oraz prawo do wykonywania zawodu,

PRACOWNIK RESTAURACJI – 10 wolnych miejsc, wymagana ksieczka sanitarno-epidemiologiczna,

OPERATOR WZA BETONIARSKIEGO – 1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia do obsugi wza betoniarskiego,

TYFLOPEDAGOG – 1 wolne miejsce, wymagane wyksztacenie kierunkowe, mile widziane dowiadczenie, 1/8 etatu,

STYLISTKA PRZEDUANIA RZS – 1 wolne miejsce, konieczne dowiadczenie w zawodzie,

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ / PEDAGOG SPECJALNY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze pedagogiczne kierunkowe lub w trakcie studiów, dyspozycyjno, kreatywno, ch samorozwoju, uprawnienia z zakresu pedagogiki specjalnej – praca z osobami niepenosprawnymi (dziemi ze spektrum autyzmu),

PSYCHOLOG – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze kierunkowe, dowiadczenie w pracy z dziemi ze spektrum autyzmu,

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze, 2 lata dowiadczenia w zawodzie,

MONTER ELEMENTÓW GRANITOWYCH – 2 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. B oraz sprawno fizyczna,

RECEPCJONISTA – 1 wolne, wyksztacenie rednie lub wysze, komunikatywna znajomo j. angielskiego,

KUCHARZ – 1 wolne miejsce, wyksztacenie zawodowe, dowiadczenie w zawodzie,

KELNER – 1 wolne miejsce, wyksztacenie zawodowe lub rednie, odporno na stres, kultura osobista,

POMOC KUCHENNA – 1 wolne miejsce, rok dowiadczenia w zawodzie,

KELNER – 1 wolne miejsce,

PRACOWNIK PRODUKCYJNY – 2 wolne miejsca, wyksztacenie zawodowe, zdolnoci manualne,

KIEROWCA AUTOBUSU – 10 wolnych miejsc, wyksztacenie zawodowe, prawo jazdy kat. D, kod 95 (kwalifikacje kierowcy zawodowego), niekaralno, (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzdzie, które nie posiadaj prawa jazdy kat. D, a chccych podj prac, istnieje moliwo zrobienia kursu sfinansowanego przez urzd),

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze kierunkowe, mile widziane dowiadczenie, uprawnienia do pracy z dziemi ze spektrum autyzmu,

POMOC KUCHENNA – 1 wolne miejsce, wymagane dowiadczenie w zawodzie 2 lata, mile widziana dobra organizacja pracy, zaangaowanie i otwarto na zdobywanie nowych umiejtnoci,

MISTRZ DS. INSTALACYJNYCH – 1 wolne miejsce, wyksztacenie min. rednie techniczne, dowiadczenie w zawodzie min. 2 lata, znajomo przepisów prawa dotyczcych spódzielni mieszkaniowych i wspólnot, prawa budowlanego, podstawy prawa energetycznego wraz z rozporzdzeniami wykonawczymi,

MURARZ – 1 wolne miejsce, konieczne dowiadczenie w zawodzie,

MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH – 1 wolne miejsce, konieczne prawo jazdy kat. B, mile widziane dowiadczenie, osoby chtne do przyuczenia,

BRUKARZ – 3 wolne miejsca,

POMOCNIK BRUKARZA – 3 wolne miejsca,

KIEROWCA C+E – 1 wolne miejsce,

DORADCA KLIENTA / PRACOWNIK BIUROWY / SPRZEDAWCA INTERNETOWY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie rednie, umiejtno obsugi komputera, urzdze biurowych, znajomo Internetu, mile widziane dowiadczenie w handlu, mile widziana znajomo brany meblowej,

DORADCA KLIENTA / PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie rednie, obsuga komputera, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomo brany meblowej, mile widziana znajomo programów projektowych, komunikatywno,

ELEKTROMONTER – OPERATOR URZDZE OCZYSZCZALNI CIEKÓW – 1 wolne miejsce, wyksztacenie min. zawodowe kierunkowe, min. 2 lata na stanowisku elektryka, uprawnienia elektryczne eksploatacyjne powyej 1 kV E obsuga, konserwacja, remont, monta Gr. 1 pkt 9 E obsuga, konserwacja, remont, monta, kontrolno-pomiarowe Gr. 1 pkt 2; 3; 4; 5; 7; 10 E obsuga, konserwacja, remont, monta, kont. – pomiarowe Gr. 2 pkt 1; 2; 6;7;10, dobra organizacja pracy, dokadno, odpowiedzialno,

GÓWNA KSIGOWA – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze – jednolite studia magisterskie ekonomiczne + min. 3 lata praktyki w ksigowoci lub wyksztacenie rednie pomaturalne lub policealne + min. 6 lat praktyki w ksigowoci,

OPIEKUN DZIECICY – 1 wolne miejsce, ukoczona szkoa przygotowujca do pracy w zawodzie opiekuna dziecicego lub pielgniarki albo studia pedagogiczne, umiejtno podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie opieki i pielgnacji dzieci, organizacji pracy, pracy w grupie, umiejtno pracy z dziemi i modzie,

MODSZY WYCHOWAWCA – 2 wolne miejsca, wyksztacenie wysze na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizacj, prac socjaln, pedagogik opiekuczo-wychowawcz lub wyksztacenie wysze na dowolnym kierunku, uzupenione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; dowiadczenie w pracy z dziemi, umiejtno podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie opieki i pielgnacji nad dziemi,, organizacji pracy, pracy w grupie, pracy z dziemi i modzie,

PRACOWNIK BIUROWY – 1 wolne miejsce, wymagane wyksztacenie rednie, mile widziani studenci,

KASJER – SPRZEDAWCA – 3 wolne miejsca, wyksztacenie podstawowe,

SPAWACZ – 2 wolne miejsca, uprawnienia spawacza rur z elektrod, dowiadczenie w zawodzie,

OPERATOR DWIGU – 1 wolne miejsce, uprawnienia na dwig samojezdny lub min. prawo jazdy kat. C (mile widziana dodatkowa kat. E), mile widziane dowiadczenie,

REFERENT – 1 wolne miejsce, wymagane wyksztacenie wysze lub rednie ekonomiczne, w przypadku wyksztacenia redniego wymagane dowiadczenie 2 lata w prowadzeniu kadr i pac, ½ etatu,

PRACOWNIK OCHRONY – 3 wolne miejsca, mile widziane orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci, niekaralno,

MAGAZYNIER – KIEROWCA – 1 wolne miejsce, mile widziane dowiadczenie, prawo jazdy kat. B,

MAGAZYNIER – 1 wolne miejsce, mile widziane dowiadczenie,

PRACOWNIK BUDOWLANY – 2 wolne miejsca, dowiadczenie zawodowe w pracach dekarskich, prawo jazdy kat. B,

TOKARZ – 1 wolne miejsce, wyksztacenie zawodowe, 2 lata dowiadczenia w obsudze tokarki, zaangaowanie,

PRACOWNIK OCHRONY – 10 wolnych miejsc, wymagana niekaralno,

KIEROWNIK BUDOWY – 1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia budowlane bez ogranicze, przynaleno do Dolnolskiej Izby Inynierów Budownictwa, prawo jazdy kat. B, mile widziane dowiadczenie w zawodzie, mile widziana umiejtno kosztorysowania robót budowlanych,

PRACOWNIK BUDOWLANY – 2 wolne miejsca, wymagane dowiadczenie w pracach wykoczeniowych,

MYJKOWY – 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. B,

PRACOWNIK BIURA OBSUGI KLIENTA – SERWISANT – 1 wolne miejsce, wyksztacenie rednie, prawo jazdy kat. B, znajomo brany motoryzacyjnej, mile widziane dowiadczenie w zawodzie, czynne prawo jazdy kat. B,

MECHANIK SAMOCHODOWY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B, dowiadczenie w zawodzie,

ELEKTROMONTER – 2 wolne miejsca, wyksztacenie zawodowe elektryczne, min. rok dowiadczenia w zawodzie, uprawnienia SEP do 1kV,

POKOJOWA – 1 wolne miejsce, predyspozycje do pracy z seniorami, odpowiedzialno, zaangaowanie, dyspozycyjno,

OPIEKUN MEDYCZNY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie kierunkowe, mile widziane dowiadczenie,

SPRZEDAWCA – 1 wolne miejsce, dobry kontakt z klientem, mie usposobienie (oferta dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzdzie),

STARSZY REFERENT DO SPRAW UCZNIOWSKICH – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze, szczegóy: zsplubin.biposwiata.pl/cms/8159/ogloszenie_o_naborze,

TECHNOLOG DS. SUPLEMENTÓW DIETY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze (technologia ywnoci lub farmaceutyczne), znajomo programu Excel, umiejtnoci analityczne, zaangaowanie w wykonywanie obowizków, odpowiedzialno, dokadno, sumienno i staranno w dziaaniu, umiejtno organizacji pracy wasnej oraz ustalania priorytetów, nastawienie na zdobywanie nowej wiedzy i dowiadczenia, umiejtno pracy w zespole,

PIELGNIARKA SZKOLNA, HIGIENISTKA SZKOLNA – 1 wolne miejsce, wyksztacenie kierunkowe medyczne wysze lub rednie zawodowe,

KIEROWCA KAT. C / MAGAZYNIER – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. C oraz uprawnienia do obsugi wózków widowych, praca w cinawie,

PIELGNIARKA – 1 wolne miejsce, wyksztacenie rednie lub wysze kierunkowe, dowiadczenie w pracy na stanowisku pielgniarki, prawo wykonywania zawodu,

INSPEKTOR DS. ANALIZ LABORATORYJNYCH – 1 wolne miejsce, poziom wyksztacenia: wysze (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, mikrobiologia lub pokrewne); znajomo wymaga normy PN–EN ISO/IEC 17025:2018–02, dowiadczenie w pracy w laboratorium; dowiadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym bdzie dodatkowym atutem; znajomo technik badawczych stosowanych w obszarze bada wody i cieków (miareczkowych, spektrofotometrycznych, wagowych, instrumentalnych); dobra organizacja pracy, komunikatywno, dokadno, odpowiedzialno, zaangaowanie, prawo jazdy kat. B,

OPERATOR ELEWATORA ZBOOWEGO – 1 wolne miejsce, mile widziane wyksztacenie rolnicze, zawód do przyuczenia,

TRAKTORZYSTA – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. B+E lub T, praca w Krzeczynie Wielkim,

KIEROWCA KAT. C+E – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. C+E, badania psychotechniczne,

KOSZTORYSANT BUDOWLANY – 1 wolne miejsce, wyksztacenie min. rednie budowlane, prawo jazdy kat. B, wymagana znajomo programów do kosztorysowania (Norma),

KIEROWNIK BUDOWY – 1 wolne miejsce, mile widziane 6 lat dowiadczenia przy nadzorowaniu obiektów kubaturowych (usugowe, handlowe, mieszkalne), uprawnienia budowlane bez ogranicze, prawo jazdy kat. B,

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 10 wolnych miejsc, pracodawca przyjmie do pracy pracowników budowlanych w rónych specjalnociach (dekarz, murarz, ciela, technolog robót wykoczeniowych), wymagane dowiadczenie w wybranym zawodzie,

OPERATOR URZDZE SKRAWAJCYCH – 2 wolne miejsca, wyksztacenie zawodowe, rok dowiadczenia w zawodzie, umiejtno uytkowania obrabiarek skrawajcych, obsuga tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, praca na terenie szybu Lubin Gówny,

OPERATOR URZDZE SKRAWAJCYCH – 3 wolnych miejsc, wyksztacenie zawodowe, rok dowiadczenia w zawodzie, umiejtno uytkowania obrabiarek skrawajcych, obsuga tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, praca na terenie szybu SW-1 Kamierzów,

SPAWACZ – 5 wolnych miejsca, wyksztacenie zawodowe, spawanie gazowe blach (311), spawanie elektrod, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi (111) i metod MAG (135), podane spawanie TIG (141), dowiadczenie w zawodzie,

LUSARZ – SPAWACZ – 3 wolne miejsca, wyksztacenie zawodowe, uprawnienia spawacza (311), 2 lata dowiadczenia w zawodzie, biega znajomo rysunku technicznego, cicie tlenem, mile widziane spawanie metod otulon,

RUTOWACZ – 1 wolne miejsce, min. rok dowiadczenia, mile widziane osoby po kursie rutowacza,

OPERATOR MASZYN I URZDZE – 3 wolne miejsca, wyksztacenie zawodowe, min. rok dowiadczenia w zawodzie, uprawnienia na przenoniki tamowe, operator koowrotów,

LUSARZ – SPAWACZ – 3 wolne miejsca pracy, wyksztacenie zawodowe, 2 lata dowiadczenia, kurs spawania elektrod otulon blach i rur, kurs rcznego cicia tlenowego, praca na terenie szybu SW-1 w Kamierzowie,

OPERATOR MASZYN I URZDZE – 1 wolne miejsce, wyksztacenie zawodowe, min. rok dowiadczenia w zawodzie, uprawnienia na przenoniki tamowe, praca w Kamierzowie,

LUSARZ – MECHANIK – 1 wolne miejsce, wyksztacenie zawodowe, min. 2 lata dowiadczenia w zawodzie, umiejtno czytania rysunku technicznego, biega znajomo rysunku technicznego, praca w Kamierzowie,

OPERATOR URZDZE SKRAWAJCYCH – 3 wolne miejsca, wyksztacenie zawodowe, rok dowiadczenia w zawodzie, umiejtno uytkowania obrabiarek skrawajcych, obsuga tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, praca na terenie szybu Lubin Gówny,

OPERATOR SUWNIC – 2 wolne miejsca, wymagane uprawnienia do obsugi suwnic z kabiny i z poziomu roboczego, suwnice specjalne, min. rok dowiadczenia,

SPECJALISTA DS. PAC – 1 wolne miejsce, wyksztacenie wysze, 2 lata stau pracy, dowiadczenie w naliczaniu wynagrodze,

MECHANIK SAMOCHODÓW CIʯAROWYCH I MASZYN BUDOWLANYCH – 1 wolne miejsce, wymagane dowiadczenie w zawodzie,

OPERATOR KOPARKI – 5 wolnych miejsc, uprawnienia na kopark,

OPERATOR ADOWARKI – 5 wolnych miejsc, uprawnienia na adowark,

OPERATOR KOPARKO-ADOWARKI – 5 wolnych miejsc, uprawnienia na koparko-adowark,

ROBOTNIK DROGOWY – 10 wolnych miejsc, mile widziane dowiadczenie,

BRUKARZ – 15 wolnych miejsc, wymagane dowiadczenie w zawodzie,

POMOCNIK BRUKARZA – 15 wolnych miejsc, mile widziane dowiadczenie w zawodzie,

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH – 15 wolnych miejsc, wymagane dowiadczenie w zawodzie,

KIEROWCA KAT. C – 3 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. C, badania psychotechniczne,

KIEROWCA KAT. C+E – 3 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. C, badania psychotechniczne,

LIDER – ADOWACZ – 1 wolne miejsce (oferta dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzdzie),

MONTER SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH – 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. B (oferta dla osób bezrobotnych do 30 roku ycia, zarejestrowanych w urzdzie).

 

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.