iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
Data dodania: 23 wrzenia 2022
Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
  • 21 wrzenia 2022 r. we Wrocawiu odbyy si centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
  • W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, szef KAS Bartosz Zbaraszczuk oraz dyrektor generalny w Kancelarii Prezydenta RP Barbara Brodowska-Mczka.
  • Pracowników i funkcjonariuszy KAS wyróniono medalami za dugoletni sub, odznaczeniami „Zasuony dla KAS" i awansami na wysze stopnie subowe.

Obchody Dnia KAS we Wrocawiu

Uroczystoci rozpoczy si msz wit w kociele pw. w. Stanisawa, w. Doroty i w. Wacawa we Wrocawiu, odprawion w intencji pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Gównym punktem obchodów by uroczysty apel na placu Wolnoci, podczas którego wrczono odznaczenia pastwowe i resortowe oraz awanse w Subie Celno-Skarbowej. Z rk dyrektora generalnego w Kancelarii Prezydenta RP Barbary Brodowskiej-Mczki zote, srebrne i brzowe medale za dugoletni sub odebrao 38 pracowników i funkcjonariuszy KAS. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wrczya 50 osobom odznaki „Zasuony dla Krajowej Administracji Skarbowej".  Natomiast 23 funkcjonariuszy Suby Celno-Skarbowej otrzymao awanse na wyszy stopie subowy. Pasowania 9 funkcjonariuszy na stopie podkomisarza w Subie Celno- Skarbowej, w imieniu Prezydenta RP, dokona nadinspektor Dariusz Postek. Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk wrczy 14 funkcjonariuszom akty mianowania na kolejny stopie subowy w korpusie oficerów starszych i modszych Suby Celno-Skarbowej.

Zwracajc si do uczestników uroczystoci minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkrelia, e 21 wrzenia to wito wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS, którzy z zaangaowaniem i konsekwencj wykorzystuj swoje kwalifikacje do wiadczenia wysokiej jakoci usug dla podatników.

Bez pracowników KAS i funkcjonariuszy Suby Celno-Skarbowej – ludzi kreatywnych, otwartych na nowoczesno i zmieniajc si rzeczywisto, a jednoczenie rozumiejcych ide suby publicznej – realizacja codziennych zada i wyzwa nie byaby moliwa. Wszystkim bardzo dzikuj za trud codziennej pracy, odpowiedzialno i zaangaowanie. ycz dalszych sukcesów zawodowych, motywacji do dziaania oraz zadowolenia w yciu osobistym

– powiedzia Bartosz Zbaraszczuk.

Listy do uczestników obchodów Dnia KAS skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Uroczysty apel zakoczy si defilad Kompanii Honorowej Szefa KAS, pododdziau Izby Administracji Skarbowej we Wrocawiu oraz pododdziaów reprezentacyjnych 3 Brygady Radiotechnicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocawiu.

Obchody uwietni wystp orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji.

Piknik edukacyjno-informacyjny KAS

Po zakoczeniu uroczystoci rozpocz si piknik edukacyjno-informacyjny. Mieszkacy Wrocawia mogli zobaczy: pokaz sprztu sub mundurowych, prezentacj umiejtnoci psów subowych KAS, wystaw gatunków rolin i zwierzt zagroonych wyginiciem oraz wysucha prelekcji na temat ochrony tych gatunków w ramach konwencji waszyngtoskiej (CITES). Mona te byo sprawdzi swoj wiedz o podatkach w konkursie z nagrodami oraz porozmawia z pracownikami i funkcjonariuszami o pracy i subie w KAS.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - (kliknij w link)

Dobrego dnia

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.