iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


ZUS zakoczy dzisiaj wypat dodatkowej 14. Emerytury.
Data dodania: 21 wrzenia 2022
ZUS zakoczy dzisiaj wypat dodatkowej 14. Emerytury.

ZUS zakoczy dzisiaj wypat dodatkowej 14. Emerytury. Dzisiaj przelana zostaa ostatnia transza dla 1,3 mln osób na czn kwot 1,5 mld z. W caym kraju dodatkowa wypat dostao 7,2 mln osób a wydatkowana na ten cel kwota wyniosa ponad 8,7 miliardów z. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymao wypat w penej wysokoci, czyli 1217,98 z na rk.

ZUS rozpocz wypat »czternastek« 25 sierpnia. Dodatkowe roczne wiadczenie pienine wypacane jest wraz z biec emerytur, rent lub innym wiadczeniem dugoterminowym. wiadczenie jest wypacane z urzdu, co oznacza, e nie trzeba skada adnego wniosku, aby otrzyma pienidze.

Prawo do czternastki maj osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobieray jedno z dugoterminowych wiadcze, np. emerytur, rent, wiadczenie przedemerytalne.

- Pen kwot – 1338,44 z brutto otrzymali emeryci i rencici, których wiadczenie gówne nie przekracza 2900 z brutto. Pozostali otrzymali czternastk pomniejszon zgodnie z zasad „zotówka za zotówk”. Wypaty nie byo, gdy kwota czternastej emerytury bya nisza ni 50 z – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym lsku. - To oznacza, e czternastki nie otrzymay osoby, których emerytura czy renta jest wysza od 4188,44 z brutto - wyjania.

Czternastki nie dostay take osoby, których wypata wiadczenia gównego bya zawieszona na 24 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji dodatkowe roczne wiadczenie pienine zostanie przekazane z chwil wznowienia wypaty wiadczenia.

- Pena wysoko wiadczenia na rk wynosi 1217,98 z. Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, zostaa z niej pobrana jedynie skadka na ubezpieczenie zdrowotne – dodaje Kowalska-Matis.

Wedug rzeczniczki, w ubiegym 2021 roku czternast emerytur z ZUS otrzymao 7,8 mln wiadczeniobiorców na kwot 9 mld z. W penej kwocie zostaa wypacona 81 proc. uprawnionych.

Oprócz 265 mld z z tytuu emerytur i rent z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, do emerytów i rencistów trafio w 2022 roku 12,7 mld z z tytuu trzynastej emerytury, ponad 9 mld z w ramach czternastki. Co wicej trzynastka i czternastka s zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza ulg dla osób uprawnionych w wysokoci cznie okoo 1,5 mld z. Ponadto emeryci i rencici skorzystali na tegorocznych reformach podatkowych, najpierw 11 mld z od stycznia, a nastpnie kolejne 2,3 mld z od lipca.

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.