iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Bi, kopa, wyzywa. Agresor w rkach policjantw
Data dodania: 21 wrzenia 2022
Bi, kopa, wyzywa. Agresor w rkach policjantw

Policjanci wydziau prewencji lubiskiej komendy zatrzymali 41-letniego mieszkaca miasta, podejrzanego o stosowanie przemocy oraz kierowanie grób karalnych wobec swojej partnerki. Mczyzna wyzywa swoj ofiar, izolowa, kontrolowa, niszczy jej rzeczy osobiste, bi, a nawet grozi pozbawieniem ycia. Agresor trafi do policyjnej celi. Sd zastosowa ju wobec niego najsurowszy rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesicy. Pamitaj, przemoc domowa jest przestpstwem! Masz prawo broni si przed osob, która krzywdzi Ciebie i Twoj rodzin.

Oficer dyurny przyj zgoszenie o awanturze domowej u jednej z rodzin zamieszkaej na terenie miasta. Interweniujcy policjanci na miejscu ustalili, e podejrzany od duszego czasu znca si fizycznie i psychicznie nad swoj partnerk. Z relacji kobiety wynikao, e dramat w tej rodzinie trwa od kilku miesicy. Alkohol, awantury, wyzwiska, groby byy w tym domu codziennoci. 41-latek wszczyna awantury bdc pod wpywem alkoholu, jak i na trzewo, w trakcie których wyzywa swoj ofiar sowami wulgarnymi i obraliwymi, stosowa izolacj, kontrolowa, grozi zabiciem lub uszkodzeniem ciaa, niszczy wyposaenie mieszkania oraz rzeczy osobiste pokrzywdzonej. Agresor stosowa wobec kobiety równie przemoc fizyczn, dusi, bi,  popycha, wykrca rce, cign za wosy. Dzie przed interwencj grozi podpaleniem.

Cae zajcie odbywao si na oczach ich maoletniego dziecka. Zachowanie mczyzny zagraao bezpieczestwu innych osób, dlatego te zosta zatrzymany w policyjnej celi. Mczyzna próbowa oddali si z miejsca interwencji, chcc unikn odpowiedzialnoci za swoje czyny, a tych jak si okazao mia sporo na swoim koncie. Funkcjonariusze objli rodzin procedur Niebieskiej Karty. Teraz sprawdzaj okolicznoci zdarzenia.

Jak ustalili policjanci lubinianin by ju karany za stosowanie przemocy wobec osoby najbliszej, jak równie za inne przestpstwa przeciwko yciu i zdrowiu czowieka.

41-letni mieszkaniec Lubina zosta doprowadzony do prokuratury. Zebrany w tej sprawie materia dowodowy pozwoli na przedstawienie mu zarzutów.

Na wniosek policji i prokuratury, sd zastosowa ju wobec podejrzanego  rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesicy.

Pamitaj! Masz prawo zoy w jednostce policji lub w prokuraturze wniosek o wszczcie postpowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoj rodzin!

Policjanci apeluj: Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest spraw prywatn, jest przestpstwem ciganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestpstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeeli wobec sprawcy nie podejmie si natychmiastowych, stanowczych dziaa - przemoc si powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt póno.

Powiadom! Jeeli wiesz, e osobie z twojego otoczenia dzieje si krzywda, nie czekaj! Powiadom organy cigania lub najbliszy orodek pomocy spoecznej.

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, kto znca si fizycznie lub psychicznie nad osob najblisz lub nad inn osob pozostajc w staym lub przemijajcym stosunku zalenoci od sprawcy albo nad maoletnim lub osob nieporadn ze wzgldu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.

asp. szt. Sylwia Serafin
Oficer Prasowy KPP w Lubinie

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.