iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Proces cicia metalu, czyli jak obrabia si metal
Data dodania: 20 wrzenia 2022
Proces cicia metalu, czyli jak obrabia si metal

Metalowe czci i powierzchnie spotykamy wszdzie wokó nas. Nasze auta, mosty, elementy wyposaenia domu i wiele innych rzeczy wykonane s wanie z metali. Dlatego od wieków czowiek uczy si "ujarzmia" ten materia, uczy si jego obróbki. Jak dzi obrabia si metale i jak si je tnie?

Krótka historia obróbki metalu

Historia ta jest zdecydowanie obszerna i ma wiele swoich meandrów, dlatego zechcemy zarysowa j w wikszym skrócie. Pierwszym metalem, który suy czowiekowi, i który ten uczy si obrabia bya mied. Miedziane przedmioty jakie zachoway si do dzi pochodz z okoo 5500 lat p.n.e. O tym wanie czasie mówimy jako o epoce miedzi, a inaczej jest ona take nazywana eneolitem oraz chalkolitem. Pierwsze elementy wykonane ze zota datuje si na ok. 1000 lat póniej, a odkryto je na terenie Bakanów. Po kolejnym tysicu lat  odkryto brz i epok t nazwano epok brzu. Brz to stop miedzi z cyn, który umoliwi ludziom tworzenie prawdziwie trwaych przedmiotów codziennego uytku oraz broni. Zaczy powstawa przedmioty wielorazowego uytku, a to przeoyo si na szybszy rozwój cywilizacji. Epoka elaza i rozwój metalurgii stworzyy za wiat, który znamy do dzi. 

Wydaje si, i "ujarzmilimy" ju metal i jestemy w stanie zrobi z tym materiaem wszystko. Obróbka metalu bardzo si przez wieki rozwijaa, a dzi moemy nadawa mi odpowiednie formy, waciwoci, uywa zgodnie z przeznaczeniem. Metale obrabiamy mechanicznie, a w pojciu tym mieci si obróbka skrawaniem (frezowanie, toczenie, szlifowanie, wiercenie, etc.) oraz obróbka plastyczna (walcowanie, gicie, toczenie, kucie, cignienie). Metale poddaje si równie obróbce cieplnej, chemicznej oraz obróbce cieplno - chemicznej. 

Jak ci metal?

Cicie metalu to jeden z procesów jego obróbki. Metod cicia jest kilka, a to jak wybierzesz zaley od tego jak szybko ma by wykonane zlecenie oraz ile funduszy przewidujesz na nie przeznaczy.

Pierwszym ze sposobów cicia jest cicie laserem. Jest to metoda uznawana za jedn z najszybszych, dlatego jest ceniona i szeroko wykorzystywana. Laser jest bardzo precyzyjny, dlatego cicie laserem warto wybra w przypadku, gdy zaley nam na wyciciu bardzo wymagajcych i skomplikowanych ksztatów, ale i na szybkoci procesu. Ta metoda cicia gwarantuje wykonanie estetycznych krawdzi, których nie trzeba dodatkowo obrabia i jest dedykowana wycinaniu duych jak i maych elementów.

Kolejn z metod cicia jest cicie plazm. Metoda ta wykorzystuje do cicia tzw. uk plazmowy o znacznej energii kinetycznej. uk plazmowy powoduje, i city materia topi si i jest wyrzucany ze szczeliny cicia. Podobnie jak w przypadku cicia laserem, cicie plazmowe take pozwala uzyska estetyczne szczeliny. Metod t mona wycina nawet grubsze materiay, jest ona szybka, nie powoduje strat materiaowych oraz pozostawia gadkie krawdzie.

Metale tnie si równie przy wykorzystaniu cicia gazowego. Metoda ta dedykowana jest ciciu grubszych materiaów - nawet do 3 cm gruboci. Cicie gazowe wykorzystywane jest gównie do przecinania stali, zwaszcza tej niskowglowej i niskostopowej. Gazem tncym jest w przypadku tej metody acetylen lub propan - butan. Cicie gazowe to metoda pozwalajca na bardzo duy zakres gruboci cicia, co jest jej najwiksz zalet.

Ostatnim omówionym rodzajem cicia bdzie cicie wod. Jest to metoda wci nowatorska i pozwalajca na wycinanie nawet skomplikowanych ksztatów. Strumie wody, który tnie metal cechuje si prdkoci niemal trzykrotnie wysz ni prdko dwiku! Cicie wod umoliwia przecinanie grubszych materiaów ni np. cicie laserem. Cicie wod nie powoduje zmian w strukturze citego materiau oraz pozwala otrzyma krawdzie o bardzo wysokiej jakoci, których nie trzeba dodatkowo wygadza. 

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.