iParts.pl - części samochodowe

Tanie części zamienne w Ucando


Ratownicy grniczy KGHM z brzowym medalem Midzynarodowych Zawodw Zastpw Ratowniczych
Data dodania: 17 wrzenia 2022
Ratownicy grniczy KGHM z brzowym medalem Midzynarodowych Zawodw Zastpw Ratowniczych

Maj to! – druyna z oddziau KGHM Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego zaja III miejsce w konkurencji z pierwszej pomocy w Midzynarodowych Zawodach Zastpów Ratowniczych w Stanach Zjednoczonych.

Podczas tej edycji mistrzostw organizatorzy zdecydowali, e bd nagradza druyny osobno w poszczególnych zawodach. Oficjalne wyniki wszystkich konkurencji zostan podane do 19 wrzenia.

 Odporni na stres, zdeterminowani i zmotywowani jak nikt inny. Ryzykuj wasne ycie, by pomaga innym. Niejednokrotnie udowadniali, e zawsze mona na nich liczy. Tacy s ratownicy z KGHM. Z USA wracaj z brzem. Wielkie gratulacje. Brawo! – powiedzia Marcin Chludziski, prezes zarzdu KGHM Polska Mied S.A.

Podczas konkurencji z pierwszej pomocy druyna KGHM musiaa wykaza si zarówno wiedz teoretyczn jak i praktyczn. Ratownicy musieli udzieli pomocy ofiarom wypadku zbiorowego na terenie fabryki. Poniewa w wypadku bray udzia 4 osoby w pierwszej kolejnoci musieli wykona segregacj poszkodowanych. W jej wyniku okazao si, e pomocy potrzebuj 3 osoby – jedna z wieloma urazami, jedna wymagajca resuscytacji kreniowo oddechowej i jedna z lekkimi obraeniami. Podczas treningów w Polsce nasi ratownicy wielokrotnie wiczyli podobne scenariusze z trzema poszkodowanymi. Ich dowiadczenie oraz wielotygodniowe treningi pod okiem dowiadczonego trenera przyniosy oczekiwany rezultat.

Ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie reprezentowali KGHM na midzynarodowych zawodach po raz dwunasty. Dwa razy zdobyli mistrzostwo, regularnie zajmuj miejsca w czoówce. W tym roku byli jedyn druyn z Polski. W sumie wystartowao 22 druyn z caego wiata.

Pierwsze zawody odbyy si w 1999 roku, w których równie po raz pierwszy braa udzia druyna KGHM. Midzynarodowe Zawody Zastpów Ratowniczych organizowane s co dwa lata. Ze wzgldu na pandemi koronawirusa w 2020 roku zawody odwoano i przeniesiono na rok 2022.

Midzynarodowe zawody to doskonaa okazja dla ratowników do podnoszenia kwalifikacji, jak i do wymiany wiedzy technicznej i organizacyjnej. Uczestnicy wydarzenia maj te okazj pozna struktury sub ratownictwa górniczego innych krajów, w tym zasady dziaania oraz ich wyposaenie ratownicze.

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzezone.