Oferty pracy z PUP Lubin
Data dodania: 23 lipca 2021
Oferty pracy z PUP Lubin

Przedstawiamy najnowsze oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe do pracodawców dostępne są w urzędzie pracy i na jego stronie internetowej. Poniżej prezentujemy propozycje aktualne w piątek, 23 lipca 2021 roku.   

 

INŻYNIER BUDOWLANY- 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe budowlane, 1 rok doświadczenia mile widziany, znajomość rysunku technicznego, dobra znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B,

NAUCZYCIEL LOGOPEDA- 1 wolne miejsce, 2/22 etatu, wykszt. wyższe pedagogiczne kierunkowe, praca od 01.09.2021 r.,

PRACOWNIK GOSPODARCZY – 2 wolne miejsca, wymagane  orzeczenie o niepełnosprawności, dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym - ważne badania sanitarne, umiejętność organizacji pracy własnej, zmysł techniczny, uczciwość i odpowiedzialność, ½ etatu,

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO – 1 wolne miejsce, 12/18 etatu, wykszt. wyższe mgr kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje nauczyciela języka polskiego), kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), praca od 01.09.2021,

ELEKTROMONTER- 3 wolne miejsca, wykszt. zawodowe elektryczne, min. 1 rok doświadczenia w zawodzie, uprawnienia SEP do 1 kV,

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ-  3 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, min. 1 rok doświadczenia w zawodzie, uprawnienia na przenośniki taśmowe, operator kołowrotów,

ŚLUSARZ- SPAWACZ- 3 wolne miejsca pracy, wykszt. zawodowe,  2 lata doświadczenia, kurs spawania elektrodą otuloną blach i rur, kurs ręcznego cięcia tlenowego, praca na terenie szybu SW-1 w Kaźmierzowie, 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ – 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, min. 1 rok doświadczenia w zawodzie, uprawnienia na przenośniki taśmowe, praca w Kaźmierzowie,

ŚLUSARZ- MECHANIK -1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe,  min. 2 lata doświadczenia w zawodzie, umiejętność czytania rysunku technicznego, biegła znajomość rysunku technicznego, praca w Kaźmierzowie,

OPERATOR URZĄDZEŃ SKRAWAJĄCYCH – 3 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, 1 rok doświadczenia w zawodzie, umiejętność użytkowania obrabiarek skrawających, obsługa tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, praca na terenie Szybu Lubin Główny,

OPERATOR URZĄDZEŃ SKRAWAJĄCYCH – 2 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, 1 rok doświadczenia w zawodzie, umiejętność użytkowania obrabiarek skrawających, obsługa tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, praca na terenie Szybu Lubin Główny,

OPERATOR URZĄDZEŃ SKRAWAJĄCYCH – 3 wolnych miejsc, wykszt. zawodowe, 1 rok doświadczenia w zawodzie, umiejętność użytkowania obrabiarek skrawających, obsługa tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, praca na terenie Szybu SW-1 Kaźmierzów,

SPAWACZ - 5 wolnych miejsca, wykszt. zawodowe, spawanie gazowe blach (311), spawanie elektrodą,  spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi (111) i metodą MAG (135), pożądane spawanie TIG (141), doświadczenie w zawodzie,

ŚLUSARZ- SPAWACZ - 3 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, uprawnienia spawacza (311), 2 lata doświadczenia w zawodzie, biegła znajomość rysunku technicznego, cięcie tlenem, mile widziane spawanie metodą otuloną, 

MAGAZYNIER- KIEROWCA- 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie,

MECHANIK WARSZTATOWY – 1 wolne miejsce, wykształcenie zawodowe,

PORZĄDKOWA – 1 wolne miejsce, mile widziane doświadczenie w zawodzie,

SPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA INTERNETOWY, INFORMATYK – 1 wolne miejsce, wykształcenie średnie, obsługa komputera, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, doświadczenie w handlu stacjonarnym i internetowym,

SPECJALISTA DS. KADR I PLAC- 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe kierunkowe, co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,  znajomość programu Gratyfikant, Płatnik,

REFERENT DS. KADR I PŁAC- 1 wolne miejsce, co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość programu Płatnik, Gratyfikant jako dodatkowy atut,

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO – PRACOWNICZYCH – 1 wolne miejsce, wykszt. średnie, min. 3 lata pracy w zawodzie, znajomość Kodeksu pracy, Prawa spółdzielczego oraz ustawy o Sp. mieszk., praktyczna znajomość zagadnień prawa pracy, obsługa komputera (system Windows, pakiet Office), obsługa urządzeń biurowych,  umiejętność organizacji czasu pracy, kultura osobista,

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 20 wolnych miejsc, konieczne doświadczenie w pracach budowlanych z umiejętnością kładzenia płytek lub tynkowania, lub murowania, lub malowania, lub hydrauliki,

KURSANT/ POLICJANT- 15 wolnych miejsc, wykszt. średnie,  obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat gotów jest się podporządkować, dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające ewidencji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej; mile widziane prawo jazdy kat. B,

PSYCHOLOG- 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe kierunkowe, doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu, praca od 01.09.2021 r.,

BRYGADZISTA (instalacje sanitarne zewnętrzne)– 1 wolne miejsce, doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi niwelatora, czytania rysunków technicznych,

OPERATOR KOPARKI KLASY III – 1 wolne miejsce, uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, doświadczenie w zawodzie,

OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI- 1 wolne miejsce, uprawnienia do obsługi koparko- ładowarki, doświadczenia w zawodzie,

FLORYSTA-SPRZEDAWCA – 1 wolne miejsce, zdolności manualne, mile widziane osoby po kursie florystycznym,

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 5 wolnych miejsc, pracodawca przyjmie do pracy pracowników budowlanych w różnych specjalnościach (dekarz, murarz, cieśla, malarz, technolog robót wykończeniowych), wymagane doświadczenie w wybranym zawodzie,

MAJSTER BUDOWY – 1 wolne miejsce, wykształcenie min. średnie budowlane, konieczne prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w zawodzie,

OPERATOR SUWNICY POMOSTOWEJ – 1 wolne miejsce, konieczne uprawnienia S1 do obsługi suwnicy pomostowej, mile widziane uprawnienia S2 z możliwością zdania egzaminu UDT,

OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO – 1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia do obsługi węzła betoniarskiego, może być także inne (osoby chętne do przyuczenia do zawodu),

TOKARZ- 3 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, umiejętność czytania rysunków technicznych,

ŚLUSARZ- 3 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, min. 2 lata doświadczenia, umiejętność czytania rysunków technicznych,

TYNKARZ- PŁYTKARZ- 3 wolne miejsca, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie, 

BRUKARZ- 3 wolne miejsca, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie, 

MŁODSZY WYCHOWAWCA- 2 wolne miejsca, wykszt. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; doświadczenie w pracy z dziećmi, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie opieki i pielęgnacji nad dziećmi,, organizacji pracy, pracy w grupie, pracy z dziećmi i młodzieżą,

ASYSTENT ARCHITEKTA – 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe kierunkowe: architektura,

ASYSTENT RODZINY – 2 wolne miejsca, 1) wykszt. wyższe:- na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podst. ust. 3 i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub 2) wykszt. średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną. Pozostałe wymagania:-osoba nie jest / nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani nie jest ona zawieszona lub ograniczona,- osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny (jeśli taki obowiązek w stosunku do niej wynika z prawa egzekucyjnego),-osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

PRACOWNIK SOCJALNY – 2 wolne miejsca, poziom wykształcenia: wyższe:1)dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,2)studia wyższe na kierunku praca socjalna,3)do dnia 31.12.2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:-pedagogika,-pedagogika socjalna,-politologia,-polityka społeczna,-psychologia,-socjologia,-nauki o rodzinie,

PORZĄDKOWA- 2 wolne miejsca, 4 godz. dziennie,

MOBILNY MECHANIK SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH – 1 wolne miejsce, doświadczenie w naprawie samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. B,

KONSERWATOR- OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW- 1 wolne miejsce, wykszt. zasadnicze lub średnie- specjalizacja: mechanika maszyn i urządzeń, min. 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku, uprawnienia spawalnicze, świadectwo kwalifikacji E grupa 2 pkt. 1,2,6,7,10, praktyczna umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, znajomość mechaniki, budowy maszyn i urządzeń, dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność,

MAJSTER BUDOWY -  1 wolne miejsce, konieczne doświadczenie w zawodzie oraz prawo jazdy kat. B,

POMOCNIK BRUKARZA – 3 wolne miejsca, wymagane doświadczenie w zawodzie,

BRUKARZ - 3 wolne miejsca, wymagane doświadczenie w zawodzie,

TECHNIK- 1 wolne miejsce, wykszt. średnie, 1 rok doświadczenia, biegła obsługa komputera, znajomość obsługi systemów informatycznych, niekaralność,

KIEROWNIK USŁUG PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH -  1 wolne miejsce, wykształcenie średnie, wymagane prawo jazdy kat. B, znajomość programu Excel, mile widziane doświadczenie,

TECHNIK – KONSERWATOR – 2 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia SEP do 1 kV,

TECHNIK KLIMATYZACJI - 2 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia SEP do 1 kV,

KIEROWCA/KOPACZ/GRABARZ/ŻAŁOBNIK -  1 wolne miejsce, brak nałogów, osoby z Lubina, dyspozycyjność, mile widziane uprawnienia na koparkę, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, samodzielność, inicjatywa w działaniu oraz odporność na stres, prawo jazdy kat. B,

POMOC KUCHENNA -  1 wolne miejsce, mile widziane doświadczenie w pracy w kuchni (oferta dla osób bezrobotnych pow. 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Lubinie),

MONTER INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, prawo jazdy kat. B (oferta dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie),

 KIEROWCA KAT. C/ OPERATOR DŹWIGU- 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. C, mile widziane kat. C+E, uprawnienia na dźwig samojezdny,

ROBOTNIK PLACOWY -  1 wolne miejsce, wymagany stopień niepełnosprawności oraz niekaralność, ¾ etatu,

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY- 1 wolne miejsce, wykszt. średnie kierunkowe, znajomość zasad rachunkowości i prawa podatkowego, znajomość programów  MS Office,

NAUCZYCIEL MATEMATYKI – 1 wolne miejsce, 26/18 etatu, wykszt. wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, wynagrodzenie wg KN, praca od 01.09.2021,

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH- 1 wolne miejsce, wykszt. min. średnie, mile widziane wyższe: ekonomia, zarządzanie, administracja, kadry- płace, doświadczenie zawodowe w pracy biurowej, znajomość podstaw programu Excel, mile widziana znajomość programów kadrowo- płacowych, ½ etatu,

KSIEGOWA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH – 1 wolne miejsce, wykszt. min. średnie ekonomiczne, min. 2 lata stażu pracy jako księgowa, mile widziane doświadczenie pracy w księgowości wspólnot mieszkaniowych, znajomość przepisów CIT, VAT, PIT, znajomość ustawy o własności lokali, ustawy o rachunkowości, obsługa programu MA Office, zaangażowanie,

KIEROWCA POJAZDU POWYŻEJ 3,5 TONY -  2 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. C, kurs do przewozu rzeczy, badania psychotechniczne,

REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI -  1 wolne miejsce, wykształcenie min. średnie ekonomiczne, doświadczenie w zawodzie,

POMOC KUCHENNA- 1 wolne miejsce, doświadczenie w zawodzie,

KUCHARZ- 1 wolne miejsce, doświadczenie w zawodzie,

POKOJOWA – 1 wolne miejsce, wykszt. podstawowe, pracowitość, staranność, umiejętność pracy w zespole,

KELNER- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe lub średnie, odporność na stres, kultura osobista,

PRACOWNIK BUDOWLANY -  5 wolnych miejsc, wskazane doświadczenie w pracach budowlanych (murowanie, prace ciesielskie i wykończeniowe),

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO -  1 wolne miejsce, wymagane wykształcenie wyższe filologia angielska oraz przygotowanie pedagogiczne, praca od 01.09.21 w wymiarze 7 godzin tygodniowo,

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PRODUKCJI I LOGISTYKI -  1 wolne miejsce, wykształcenie średnie, 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,

STANOWISKO URZĘDNICZE DS. UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH-  1 wolne miejsce, Wymagania niezbędne: wykszt. wyższe, min. 3 lata stażu pracy, prawo jazdy kat. B, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. Wymagania dodatkowe:  znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word i Excel, znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność,

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -  1 wolne miejsce, wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane doświadczenie,

OLIGOFRENOPEDAGOG -  1 wolne miejsce, wykształcenie wyższe kierunkowe,

MAGAZYNIER-KIEROWCA – 1 wolne miejsce, wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, konieczne doświadczenie w pracy w magazynie oraz w prowadzeniu samochodu dostawczego, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość,

NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MURARZ- TYNKARZ – 1 wolne miejsce, 12/20 etatu, wykszt. mgr kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym lub świadectwo dojrzałości, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, a także co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), praca od 01.09.2021,

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ- 1 wolne miejsce, 15/30 etatu,  wykszt. wyższe mgr kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza), kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), praca od 01.09.2021,

KIEROWCA KAT. C – 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. C, doświadczenie w zawodzie, aktualne badania psychotechniczne kierowcy,

MURARZ- ZBROJARZ- 1 wolne miejsce, konieczne doświadczenie w zawodzie,

KONSERWATOR ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH – 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe lub średnie, umiejętności lub uprawnienia w zawodzie elektryka lub hydraulika, budowlańca,

ZMYWACZ NACZYŃ- 1 wolne miejsce,

BARMAN- 1 wolne miejsce, wykszt. średnie zawodowe,

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH – 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. B, dobra obsługa komputera, komunikatywność, rzetelność, uczciwość,

SPRZEDAWCA- 1 wolne miejsce, ½ etatu, wymagane doświadczenie w zawodzie, praca 3 dni w tygodniu,

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY -  1 wolne miejsce, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, kurs kandydatów na instruktora nauki jazdy, komunikatywność, asertywność, dyspozycyjność, niekaralność, wysoka kultura osobista,

NAUCZYCIEL MATEMATYKI – 1 wolne miejsce, 15/18 etatu, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, praca od 01.09.2021 r.,

OPERATOR KOPARKI -  1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia do obsługi koparki,

TRAKTORZYSTA – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. B+E lub T,

MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH – 1 wolne miejsce, doświadczenie w zawodzie,

KELNER/ KA- 3 wolne miejsca, książeczka sanitarno-epidemiologiczna, mile widziane doświadczenie, dyspozycyjność,

PIELĘGNIARKA – 1 wolne miejsce, ½ etatu, wykszt. średnie lub wyższe kierunkowe, doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki, prawo wykonywania zawodu,

MAGAZYNIER -  1 wolne miejsce, wykształcenie zawodowe, wymagane prawo jazdy kat. B, obsługa komputera oraz znajomość części samochodowych (oferta prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lubinie).

 

Informacja
Aktualnie przegladasz wersje elubin.pl dla telefonow komorkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony glownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzeďż˝one.