W powiecie jak w kalejdoskopie
Data dodania: 10 stycznia 2019
W powiecie jak w kalejdoskopie

Jutro odbędzie się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, Porządek obrad przewiduje zmianę przewodniczącego Rady powiatu, obecnie tą funkcję pełni Tadeusz Maćkała (PiS).

Dotychczasowego przewodniczącego Rady zmieni prawdopodobnie Jadwiga Musiał z Lubin 2006, która pełniła tą funkcję w poprzedniej kadencji Rady. W ten sposób, Lubin 2006, będzie miał już wszystko w Radzie Powiatu.

Po wyborach samorządowych Lubin 2006 i PIS mieli po 10 mandatów w Radzie Powiatu, języczkiem uwagi było troje radnych PO. Do końca nie wiadomo było kto będzie rządził powiatem.

Wtedy Lubin 2006 zaprosił do Zarządu Powiatu Bernarda Langnera z PO. ten przyjął propozycję wicestarosty i siły zaczęły się zmieniać. wiceprzewodniczącą Rady Powiatu została Barbara Skórzewska z PO. w ten sposób Lubin 2006 miał już otwartą drogę do wygranej w wyścigu o powiat. Starostą został wybrany Adam Myrda, dotychczasowy starosta powiatu lubińskiego. przewodniczącym Rady Powiatu wybrano Tadeusza Maćkałę z PiS.

Jeszcze przed świętami rozpętała się burza wokół szkół ponadpodstawowych, ponieważ prezydent Lubina postanowił oddać je powiatowi pod zarządzanie i wypowiedział powiatowi umowę o prowadzenie szkól.

Temat ten był poruszony na grudniowej sesji. Klub PiS rozszerzył porządek obrad o projektu uchwały Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie realizacji porozumienia nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r., zawartego pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Lubińskiego. W ocenie Zarządu Powiatu Lubińskiego regulacje przedmiotowej uchwały przekraczają ustawowe upoważnienie rady wynikające z art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Przedłożony projekt uchwały w sposób istotny narusza prawo. Mimo to projekt został włączony do porządku obrad i został przegłosowany.

Przypomnijmy: w 2011 roku uchwałą Rady Powiatu wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z dniem 1 kwietnia przejęła Gmina Miejska Lubin. Wszystkie budynki szkól zostały przekazane miastu jako darowizna celowa. Tadeusz Kielan ówczesny starosta tłumaczył, że właśnie przez kiepską kondycję finansową, powiat przekazuje miastu szkoły ponadgimnazjalne. – Prezydent jest gwarancją, że poziom tych szkół utrzyma się na tym samym, a może nawet lepszym poziomie. Gdyby zostały w powiecie, mogłyby być niedoinwestowane, bo na oświatę brakuje nam 4 mln zł – nie ukrywał starosta.

Na sesji w dniu 20 grudnia radni PiS swoją uchwała zobowiązali Zarząd Powiatu Lubińskiego, do przekazania, pełnej informacji na temat stanu szkół. Twierdzą że przed przekazaniem z powrotem do Powiatu powinna odbyć się inwentaryzacja, a także informacja, w jaki sposób szkoły zostaną przekazane. Czy razem z budynkami, które to ówczesne władze powiatu przekazały darowizną prezydentowi. Wypowiedzenie umowy prowadzenia szkół nie zawiera takich danych.

Ponadto podczas sesji, Przewodniczącemu Rady Tadeuszowi Maćkale zarzucono, bezprawne przyjecie uchwały PIS, ponieważ zmiana porządku obrad wymagała przegłosowania bezwzględną większością głosów. Klub Lubin 2006 próbował zablokować też głosowanie, przez złamanie kworum, nie przystąpili do glosowania nad uchwała klubu PiS.

No i tu zaczęły się emocję. Lubin 2006 zaczął działać. Po cichu zaczął prowadzić rozmowy z radnymi PiS. Wynikiem była kolejna nadzwyczajna sesja w dniu 4 stycznia, na której starosta Adam Myrda przedstawił kandydata na członka Zarządu, Władysława Siwaka z PiS, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu uzasadniając, że chciałby jako starosta współpracować ze wszystkimi klubami i stad jego decyzja,

W tajnym głosowaniu na członka Zarządu Powiatu Lubińskiego, glosami 13 do 10 wybrano Władysława Siwaka. Przewodniczący klubu PiS Wołkowski Adrian poinformował, że klub Zarząd Powiatu nie rozmawiał z klubem PiS o jakiejkolwiek koalicji. Klub radnych PiS wykluczył Władysława Siwaka ze swego grona.

Na kolejnego członka Zarządu w tajnym głosowaniu wybrano radnego Kamila Polaka- Salomon z Lubin 2006. Kandydata zgłosił starosta jednocześnie ubolewając, że kandydatury nie przyjęła radna Kos Stanisława z klubu radnych PiS.

Na nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lubińskiego wybrano w tajnym głosowaniu Dominikę Chomont-Parzyńską z Lubin 2006. Kandydaturę radnej zgłosił Damian Stawikowski, członek Zarządu Powiatu Lubińskiego.

W ten sposób Lubin  2006 zyskał większość w Radzie Powiatu i otwarła się droga do zmiany przewodniczącego Rady z PiS na swojego. Stąd jutrzejsza nadzwyczajna sesja. Przed Radnymi z klubu PiS stanęły dwie opcje, albo przejdą do opozycji, albo spróbują zmienić układ w Radzie na swoja korzyść. a taka opcja jest.

Także przyszłe sesje są pełne niewiadomych.

Informacja
Aktualnie przeglądasz wersję elubin.pl dla telefonów komórkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony głownej portalu.

Copyright © 2006-2018 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.