Aktualno∂ci
Lubin. Najnowsze oferty pracy
Data dodania: 08 wrze¶nia 2017
Lubin.  Najnowsze oferty pracy

Przedstawiamy najnowsze oferty pracy dost√™pne w Powiatowym Urz√™dzie Pracy w Lubinie. Oferty s¬Ī aktualne w pi¬Ītek, 8 wrze¬∂nia 2017 roku

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ- 20/30 etatu-  1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do pracy z uczniami z niepe¬≥nosprawno¬∂ci¬Ī intelektualn¬Ī (oligofrenopedagogika),

SPRZEDAWCA -  1 wolne miejsce,

MURARZ -  2 wolne miejsca, wymagane do¬∂wiadczenie w zawodzie, praca w Legnicy (zapewniony dojazd z Lubina),

POMOCNIK BUDOWLANY - 2 wolne miejsca, wymagane do¶wiadczenie w zawodzie, praca w Legnicy (zapewniony dojazd z Lubina),

OPERATOR WÓZKA WID¬£OWEGO – 1 wolne miejsce, konieczne uprawnienia do obs¬≥ugi wózków wid¬≥owych oraz min. 6 miesi√™cy do¬∂wiadczenia w zawodzie,

KRAWCOWA -  1 wolne miejsce, konieczne do¬∂wiadczenie w zawodzie,

PIASKARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH - 2 wolne miejsca, mile widziane do¶wiadczenie,

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH- 2 wolne miejsca, mile widziane do¶wiadczenie,

NAUCZYCIEL TYFLOPEDAGOG – 2/18 etatu- 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze pedagogiczne, przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje tyflopedagoga,

OPERATOR CNC -  1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie, znajomo¬∂√¶ CorelDRAW, znajomo¬∂√¶ AutoCAD LT lub 3D, mile widziana znajomo¬∂√¶ j√™zyka niemieckiego lub angielskiego, dyspozycyjno¬∂√¶, mile widziane twórcze my¬∂lenie, poczucie estetyki, pomys¬≥owo¬∂√¶, pracodawca zapewnia szkolenie w zakresie obs¬≥ugi maszyn,

PRACOWNIK MAGAZYNOWY – 50 wolnych miejsc, mile widziane uprawnienia do obs¬≥ugi wózka wid¬≥owego, praca na Bielanach Wroc¬≥awskich, bezp¬≥atny dojazd w zale¬Ņno¬∂ci od liczby zainteresowanych osób,

ROBOTNIK GOSPODARCZY – 2 wolne miejsca,

PROJEKTANT – HANDLOWIEC -  1 wolne miejsce, wymagane do¬∂wiadczenie handlowe (oferta zamkni√™ta dost√™pna w PUP),

CIASTOWY – PIECOWY -  1 wolne miejsce, wymagane do¬∂wiadczenie w zawodzie,

PIECOWY - 1 wolne miejsce, wymagane do¶wiadczenie w zawodzie,

KELNER РBARMAN Р1 wolne miejsce, mile widziane do¶wiadczenie w zawodzie,

OGRODNIK/ KONSERWATOR/ PRACOWNIK BUDOWLANY- 1 wolne miejsce, do¶wiadczenie w zawodzie, praca w pa³acu w Radomi³owie,

PRACOWNIK OBS£UGI KLIENTA- KELNER Р1 wolne miejsce, wymagane do¶wiadczenie w obs³udze klienta w lokalu gastronomicznym, praca w pa³acu w Radomi³owie,

POKOJOWA Р1 wolne miejsce, wymagane do¶wiadczenie w zawodzie, praca w pa³acu w Radomi³owie,

KUCHARZ- 1 wolne miejsce, osoby ch√™tne do przyuczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B,  praca w ¬¶cinawie (oferta dla osób bezrobotnych do 30 r.¬Ņ. zarejestrowanych w urz√™dzie),

¬¶LUSARZ -  3 wolne miejsca, wykszta¬≥cenie zawodowe, wymagane do¬∂wiadczenie w pracy  na stanowisku ¬∂lusarz, mechanik maszyn, operator maszyn, umiej√™tno¬∂√¶ obs¬≥ugi maszyn do obróbki metalu: gi√™tarka, ¬∂rutownica, piaskarka, pi¬≥a ta¬∂mowa, frezarka, gilotyna, kraw√™dziarka, prasa pneumatyczna, zgrzewarka, wiertarki r√™czne i sto¬≥owe, m¬≥otki, pi¬≥ki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narz√™dzia traserskie, lutownice; dyspozycyjno¬∂√¶,

MURARZ Р2 wolne miejsca, konieczne do¶wiadczenie w zawodzie,

ZBROJARZ -  2 wolne miejsca, konieczne do¬∂wiadczenie w zawodzie,

OPERATOR ¬ĮURAWIA WIE¬ĮOWEGO – 1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia do obs¬≥ugi ¬Ņurawia wie¬Ņowego oraz do¬∂wiadczenie,

KIEROWCA MASZYN ROLNICZYCH- 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. b, prawo jazdy kat. T, obs³uga maszyn rolniczych, 2 lata do¶wiadczenia,

KONSERWATOR- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, mile widziane do¶wiadczenie, prawo jazdy kat. B,

ELEKTROMONTER/ MONTER – 1 wolne miejsce, wysoko rozwini√™ty zmys¬≥ techniczny, umiej√™tno¬∂√¶ pracy z dokumentacj¬Ī techniczn¬Ī, wysoce po¬Ņ¬Īdana komunikatywna znajomo¬∂√¶ j√™zyka niemieckiego lub angielskiego, kreatywne podej¬∂cie do realizacji powierzonych zada√Ī, dobra kondycja fizyczna, umiej√™tno¬∂√¶ pracy w zespole, mile widziane prawo jazdy, uprawnienia na wózki wid¬≥owe, podesty robocze, praca w delegacji w Niemczech,

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 1 wolne miejsce, wykszt. ¬∂rednie, prawo jazdy kat. B, obs¬≥uga pakietu MS Office (Word, Excel), konieczne do¬∂wiadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego w bran¬Ņy: automatyka, hydraulika, pneumatyka min. 2 lata, samodzielno¬∂√¶ w organizacji w¬≥asnej pracy, umiej√™tno¬∂√¶ zarz¬Īdzania czasem i realizowanie zamierzonych celów, mile widziana znajomo¬∂√¶ j. angielskiego,

PORZ¬°DKOWA – 2 wolne miejsca, 5/8 etatu, mile widziane do¬∂wiadczenie, (oferta dla osób zarejestrowanych w urz√™dzie),

FLORYSTA- 1 wolne miejsce, ½ etatu, dyspozycyjno¬∂√¶, zdolno¬∂ci florystyczne,

STYLISTA PAZNOKCI Р1 wolne miejsce, wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, umiejêtno¶æ stylistyki paznokci,

FRYZJER РSTYLISTA Р1 wolne miejsce, wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, kierunek fryzjerstwo,

SPRZEDAWCA- KASJER- 2 wolne miejsca, mile widziane do¬∂wiadczenie w handlu, (dla 1 osoby ½ etatu),

POMOC KUCHENNA- 1 wolne miejsce, mile widziane do¶wiadczenie,

ELEKTRYK -  4 wolne miejsca, wymagane do¬∂wiadczenie w zawodzie, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV, mile widziane prawo jazdy kat. B,

DORADCA KLIENTA -  1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie, mile widziane do¬∂wiadczenie w obs¬≥udze klienta, komunikatywno¬∂√¶,

SPECJALISTA DS. OBS¬£UGI KLIENTA – 1 wolne miejsce, wykszt. ¬∂rednie, Oczekujemy: komunikatywno¬∂ci oraz wysokiej kultury osobistej, uporu i nastawienia na realizacj√™ celów, du¬Ņego zaanga¬Ņowania i motywacji do pracy, dobrej organizacji pracy w¬≥asnej, dobrej umiej√™tno¬∂ci obs¬≥ugi MS Office (w szczególno¬∂ci Excel), mile widziane: do¬∂wiadczenie zawodowe w innych instytucjach finansowych, znajomo¬∂√¶ produktów finansowych,

NAUCZYCIEL ZAWODU FRYZJER – 1 wolne miejsce, wymagane wykszta¬≥cenie ¬∂rednie kierunek fryzjerstwo, ½ etatu,

¬¶LUSARZ- SPAWACZ- 2 wolne miejsca, wykszt. min. zawodowe, znajomo¬∂√¶ zagadnie√Ī ¬∂lusarskich, uprawnienia spawalnicze, do¬∂wiadczenie na stanowisku spawacza w zak¬≥adzie produkcyjnym, zaanga¬Ņowanie, silna motywacja do pracy, czytanie rysunków technicznych,

KUCHARZ- 1 wolne miejsce, wykszt. gastronomiczne, do¬∂wiadczenie w zawodzie, ksi¬Ī¬Ņeczka sanitarno- epidemiologiczna,

NAUCZYCIEL TECHNIKI- 2/18 etatu - 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

LOGOPEDA – 9/35 etatu – 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

NAUCZYCIEL J√äZYKA POLSKIEGO- 10/18 etatu- 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

KUCHARZ- 1 wolne miejsce, do¶wiadczenie w zawodzie,

BARMAN- KELNER- 1 wolne miejsce, wskazane do¬∂wiadczenie, obs¬≥uga kasy fiskalnej, ¾ etatu,

SERWISANT AGD Р1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP do 1 kV, do¶wiadczenie w zawodzie, dyspozycyjno¶æ,

KIEROWCA – MAGAZYNIER -  1 wolne miejsce, wymagane do¬∂wiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego, prawo jazdy kat. B oraz ksi¬Ī¬Ņeczka sanepidowska,

POMOCNIK MONTERA SIECI WODNYCH I KANALIACYJNYCH Р2 wolne miejsca, wykszt. zawodowe, min. 2 lata do¶wiadczenia,

SPRZEDAWCA W DZIALE MIÊSNYM Р1 wolne miejsce, wymagane do¶wiadczenie jako sprzedawca na stanowisku miêsnym,

OPERATOR BLOKFORMY / SPIENIARKI / PAKOWARKI / WÓZKA WID¬£OWEGO -  1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie podstawowe, zawodowe lub ¬∂rednie techniczne (mechaniczne, elektryczne, ¬∂lusarz) – (oferta zamkni√™ta dost√™pna w PUP)

BUFETOWA- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, obs¬≥uga kasy fiskalnej, ksi¬Ī¬Ņeczka sanitarno- epidemiologiczna, 1 rok do¬∂wiadczenia, 

SPRZEAWCA- KASJER- 1 wolne miejsce, mile widziana ksi¬Ī¬Ņeczka sanitarno- epidemiologiczna, punktualno¬∂√¶,

POMOC KUCHENNA -  2 wolne miejsca, wymagane do¬∂wiadczenie w zawodzie oraz prawo jazdy kat. B,

PRACOWNIK SKLEPU- DEKORATOR- ARCHITEKT WN√äTRZ- 1 wolne miejsce, wykszt. ¬∂rednie, obs¬≥uga komputera, mile widziane do¬∂wiadcenie w bran¬Ņy, obs¬≥uga programów do projektowania wn√™trz,

MAGAZYNIER-ASYSTENT KLIENTA – 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, obs¬≥uga komputera, mile widziane do¬∂wiadczenie w bran¬Ņy meblowej,

HANDLOWIEC DS. SPRZEDA¬ĮY INTERNETOWEJ/OPIEKUN KLIENTA/ INFORMATYK- 1 wolne miejsce, wykszt. ¬∂rednie, wymagane do¬∂wiadczenie w sprzeda¬Ņy w bran¬Ņy meblowej (w tym sprzeda¬Ņy internetowej), komunikatywno¬∂√¶, asertywno¬∂√¶,

BRYGADZISTA INSTALACJI I URZ¬°DZE√Ď SANITARNYCH - - 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, do¬∂wiadczenie zawodowe na stanowisku brygadzisty instalacji sanitarnych, obs¬≥uga niwelatora, czytanie rysunków technicznych,

MONTER INSTALACJI I URZ¬°DZE√Ď SANITARNYCH- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, min. 1 rok do¬∂wiadczenia,

SERWISANT AUTOMATÓW SPRZEDAJ¬°CYCH -  1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie zawodowe, wymagana podstawowa znajomo¬∂√¶ elektroniki, elektrotechniki lub mechaniki (oferta dla osób bezrobotnych do 30 roku ¬Ņycia zarejestrowanych w PUP w Lubinie),

PORZ¬°DKOWA- ¼ etatu- 1 wolne miejsce, solidno¬∂√¶,

SERWISANT OGUMIENIA- 1 wolne miejsce, wykszt. kierunkowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane do¶wiadczenie,

ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY- 1 wolne miejsce, wykszt. kierunkowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane do¶wiadczenie,

MECHANIK SAMOCHODOWY- 1 wolne miejsce, wykszt. kierunkowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane do¶wiadczenie,

NAUCZYCIEL MATEMATYKI – 11/18 etatu – 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, uko√Īczony kurs edukacja przez szachy,

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZE√ĎSTWA – 1/18 etatu – 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

PRACOWNIK MAGAZYNU- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodoe lub ¶rednie, min. 1 rok do¶wiadczenia,

MAGAZYNIER – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie, mile widziane do¬∂wiadczenie w pracy w magazynie, mile widziane uprawnienia do obs¬≥ugi wózka wid¬≥owego, rzetelno¬∂√¶, skrupulatno¬∂√¶, dok¬≥adno¬∂√¶, umiej√™tno¬∂√¶ pracy w zespole,

KELNER/KA- BARMAN/KA- 1 wolne miejsce, mile widziane do¶wiadczenie, dyspozycyjno¶æ,

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA- 1 wolne miejsce, wykszt. wy¬Ņsze kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

KONTROLER RUCHU DROGOWEGO (opiekun na przej¶ciu dla pieszych)- 1 wolne miejsce, mile widziane szkolenie z WORD z zakresu kontroli ruchu drogowego, umowa zlecenie, 6 godz. dziennie,

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 2 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. B,

PRACOWNIK MAGAZYNOWO- P¬£ACOWY – 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, uprawnienia na wózek wid¬≥owy, mile widziane do¬∂wiadczenie w bran¬Ņy,

MONTER SYSTEMÓW DOCIEPLE√Ď – 3 wolne miejsca, wymagane do¬∂wiadczenie zawodowe i umiej√™tno¬∂ci,

MONTER SYSTEMÓW DOCIEPLE√Ď – 2 wolne miejsca, wymagane do¬∂wiadczenie zawodowe i umiej√™tno¬∂ci,

PORZ¬°DKOWA – 1 wolne miejsce,

KONSERWATOR-ELEKTRYK- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, wymagane do¬∂wiadczenie w zawodzie min. 3 lata, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV, mile widziane uprawnienia spawalnicze elektryczne, mile widziane uprawnienia do agregatów ch¬≥odniczych, prawo jazdy kat. B,

OPERATOR GIÊTARKI Р1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, 2 lata do¶wiadczenia, orzeczenie o stopniu niepe³nosprawno¶ci,

OPERATOR PRASY Р1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, 1 rok do¶wiadczenia, orzeczenie o stopniu niepe³nosprawno¶ci,

POMOC KUCHENNA – 2 wolne miejsca,

SPRZEDAWCA W DZIALE ZOOLOGICZNYM – 1 wolne miejsce, WYKSZTA¬£CENIE ¬¶REDNIE,  wymagane do¬∂wiadczenie w pracy w dziale zoologiczno-w√™dkarskim,

SPRZEDAWCA W CENTRUM OGRODNICZYM -  1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie,

KIEROWCA AUTOBUSU -  1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. D oraz kurs do przewozu osób,

MONTER OGRODZE√Ď – 1 wolne miejsce (oferta zamkni√™ta dost√™pna w PUP),

OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH -  1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie zawodowe (oferta dla osób bezrobotnych do 30 roku ¬Ņycia zarejestrowanych w PUP w Lubinie).

 

Informacja
Aktualnie przeglĪdasz wersjÍ elubin.pl dla telefonůw komůrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g≥ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa ZastrzeŅone.