AktualnoÂci
Podolanki wy┬Âpiewa┬│y Puchar W├│jta Gminy Lubin
Data dodania: 05 wrze┬Ânia 2017
Podolanki wy┬Âpiewa┬│y Puchar W├│jta Gminy Lubin

Podolanki” z Nowej Wsi Lubi├▒skiej zwyci├¬┬┐y┬│y w II Przegl┬▒dzie Folklorystycznym o Puchar Wójta Gminy Lubin. T├¬ prawdziw┬▒ gal├¬ ludow┬▒ zorganizowa┬│ zespó┬│ folklorystyczny „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego.

Przegl┬▒d organizowany równolegle z so┬│eckimi do┬┐ynkami rozpocz├¬┬│a uroczysta Msza ┬Žw., po której uczestnicy Eucharystii przeszli w kolorowym korowodzie na boisko, gdzie odby┬│a si├¬ Ceremonia Chleba, a zaraz po niej uroczyste otwarcie Przegl┬▒du.

– Bardzo si├¬ ciesz├¬, ┬┐e mam okazj├¬ uczestniczy├Ž w drugiej ju┬┐ edycji tej wyj┬▒tkowej imprezy, popularyzuj┬▒cej przepi├¬kny polski folklor. Szczególnie jednak cieszy mnie fakt, ┬┐e ten przegl┬▒d od pocz┬▒tku do ko├▒ca jest inicjatyw┬▒ cz┬│onków Zespo┬│u Folklorystycznego „Lubin”. W ich g┬│owach zrodzi┬│a si├¬ ta pi├¬kna idea i oni j┬▒ samodzielnie zrealizowali, przy naszej niewielkiej pomocy finansowej – mówi┬│ Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Po wyst┬▒pieniu szefa gminnego samorz┬▒du i so┬│tysa Krzeczyna Wielkiego Jerzego Tadli scen├¬ przej├¬li Danuta i Bogus┬│aw Kumor, którzy wraz z zespo┬│ami królowali na niej do pó┬╝nego wieczora.

– Pan wójt, mówi┬▒c, ┬┐e impreza b├¬dzie mia┬│a charakter cykliczny da┬│ nam wszystkim nadziej├¬, ┬┐e zarówno przysz┬│ym roku jak i latach kolejnych – gmina finansowa├Ž b├¬dzie nasz przegl┬▒d. Trzeba zaznaczy├Ž, ┬┐e tegoroczna impreza zosta┬│a w ca┬│o┬Âci sfinansowana ze ┬Ârodków Gminy Lubin, natomiast koszty zwi┬▒zane z do┬┐ynkami pokry┬│a Rada So┬│ecka Krzeczyna Wielkiego. Swój udzia┬│ mia┬│ te┬┐ zespó┬│ „Lubin”, którego cz┬│onkowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach, a panie z tego┬┐ Zespo┬│u i Ko┬│a Gospody├▒ Wiejskich przygotowa┬│y wspania┬│e, smakowite potrawy, które migiem znika┬│y ze sto┬│ów. Wielki wk┬│ad wnie┬Âli stra┬┐acy z OSP Krzeczyn Wielki, którzy pod komend┬▒ komendanta Marcina Trafid┬│y wykonywali najtrudniejsze prace – mówi Bogus┬│aw Kumor z Zespo┬│u Folklorystycznego Lubin, jeden z inicjatorów imprezy.

W przegl┬▒dzie wzi├¬┬│o udzia┬│ osiem zespo┬│ów: „Podolanki” z Nowej Wsi Lubi├▒skiej, Macierzanka” z Wojciechowa, „Lejdis” ze Sk┬│adowic, „Le┬Âne Echo” z Raszówki, „Niezapominajki” z Os┬│ej, „Fud┬┐ijamki’ z Proboszczowa, „Hosadyna od Lubina” oraz „Siedlecka Nuta’ z Siedlec.

Wyst├¬py uczestników ocenia┬│o jury w sk┬│adzie: Konstancja Mozelewska, Aleksandra Piekarek i Urszula Znamirowska.

Ostatecznie Puchar Wójta Gminy Lubin pojecha┬│ do Nowej Wsi Lubi├▒skiej, ale Wójta ka┬┐dy z zespo┬│ów otrzyma┬│ dyplom z podzi├¬kowaniem za udzia┬│ i pi├¬kn┬▒ pami┬▒tkow┬▒ statuetk├¬.

Upominki wr├¬cza┬│a debiutuj┬▒ca na scenie 4-letnia Tosia Sowówna z pobliskiej Obory, a mi┬│ym akcentem by┬│ wyst├¬p pana Tadeusza Stefanowicza, który akompaniuj┬▒c sobie na akordeonie wykona┬│ kilka w┬│asnych utworów.

Gwiazd┬▒ wieczoru okaza┬│ si├¬ zespó┬│ „Furmani” z Rzeszotar. W strojach warszawskich cwaniaków rodem z Czerniakowa zaprezentowali utwory w klimacie z tamtych stron.

Dopisa┬│a pogoda i publiczno┬Â├Ž. Kie┬│baski i inne pieczyste zosta┬│y zjedzone, napoje wypite, a deski omal nie p├¬k┬│y pod naporem ta├▒cz┬▒cych par i nie tylko. Zabawa trwa┬│a do pó┬╝nych godzin nocnych, a rewelacyjn┬▒ opraw├¬ muzyczn┬▒ stworzy┬│a kobieta DJ, pani Magdalena Tr├¬bacz z domu B┬▒czek.

(MG na postawie inf. Bogus┬│awa Kumora)

UG Lubin

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.