AktualnoÂci
Podwy┬┐ki dla pracownik├│w w instytucjach kultury na Dolnym ┬ŽL┬▒sku
Data dodania: 16 lipca 2017
Podwy┬┐ki dla pracownik├│w w instytucjach kultury na Dolnym ┬ŽL┬▒sku

┬Žrednio po 280 z┬│ podwy┬┐ki otrzymaj┬▒ pracownicy w prowadzonych przez Urz┬▒d Marsza┬│kowski instytucjach kultury. Podwy┬┐ki nie obejm┬▒ kadry zarz┬▒dzaj┬▒cej instytucjami, tylko jej szeregowych pracowników.

Najpierw ┬Ârodki na ten cel trafi┬│y do Opery Wroc┬│awskiej i Teatru Polskiego we Wroc┬│awiu, teraz wsparcie otrzymaj┬▒ tak┬┐e inne instytucje kultury.

Informacj├¬ przekaza┬│ podczas konferencji prasowej Marsza┬│ek Województwa Dolno┬Âl┬▒skiego Cezary Przybylski oraz Tadeusz Samborski, cz┬│onek zarz┬▒du województwa i Janusz Marsza┬│ek, przewodnicz┬▒cy Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolno┬Âl┬▒skiego.

Zarz┬▒d Województwa Dolno┬Âl┬▒skiego przyzna┬│ dodatkowe ┬Ârodki na podwy┬┐ki wynagrodze├▒ dla pracowników instytucji prowadzonych lub wspó┬│prowadzonych przez Województwo Dolno┬Âl┬▒skie w wysoko┬Âci 2 864 146 z┬│. Informacja dotyczy grupy blisko 1 700 osób pracuj┬▒cych w marsza┬│kowskich instytucjach.

̶ Mamy ┬Âwiadomo┬Â├Ž, ┬┐e grup├¬ t├¬ stanowi┬▒ osoby b├¬d┬▒ce specjalistami w swoich dziedzinach, twórcy kultury, dyrygenci, muzycy, aktorzy, re┬┐yserzy, kustosze, bibliotekarze, osoby wszechstronnie wykszta┬│cone, posiadaj┬▒ce wielki talent, wieloletnie do┬Âwiadczenie i kompetencje – mówi marsza┬│ek Cezary Przybylski.

Decyzje dotycz┬▒ce szczegó┬│owej wysoko┬Âci podwy┬┐ek na poszczególnych stanowiskach b├¬dzie podejmowa┬│ dyrektor ka┬┐dej instytucji, natomiast orientacyjna kwota przypadaj┬▒ca na pracownika to ok. 280 z┬│.

Kwoty przeznaczone na podwy┬┐ki dla pracowników zwi├¬kszy┬│y bud┬┐et instytucji:

Opera Wroc┬│awska – 1 602 590 z┬│
Teatr Polski – 325 763 z┬│
Muzeum Narodowe – 279 958 z┬│
Filharmonia Sudecka – 127 000 z┬│
Filharmonia Dolno┬Âl┬▒ska w Jeleniej Górze – 94 039 z┬│
Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy – 92 389 z┬│
Dolno┬Âl┬▒ska Biblioteka Publiczna – 95 748 z┬│
Teatr Dramatyczny w Wa┬│brzychu – 75 297 z┬│
Muzeum Karkonoskie – 70 571 z┬│
Odra – Film we Wroc┬│awiu – 59 488 z┬│
Wroc┬│awski Teatr Pantomimy – 40 603 z┬│
O┬Ârodek Kultury i Sztuki – 32 671 z┬│
Muzeum Gross-Rosen – 31 657 z┬│
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – 30 665 z┬│
Muzeum Poczty i Telekomunikacji – 24 030 z┬│
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu– 8 677 z┬│

umwd

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.