AktualnoÂci
Przebuduj┬▒ skrzy┬┐owanie ko┬│o Castoramy w Lubinie
Data dodania: 15 lipca 2017
Przebuduj┬▒ skrzy┬┐owanie ko┬│o Castoramy w Lubinie

GDDKiA podpisa┬│a umow├¬ na realizacje „Poprawa bezpiecze├▒stwa ruchu drogowego na DK 3 i 36 w woj. dolno┬Âl┬▒skim w m. Lubin”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

11 lipca 2017 Budimex podpisa┬│ umow├¬ na przebudow├¬ skrzy┬┐owania DK3-DK36  ko┬│o Castoramy. Za kilka tygodni zaczn┬▒ si├¬ utrudnienia drogowe, które mog┬▒ potrwa├Ž do 11 miesi├¬cy.

– Bardzo si├¬ cieszymy my – mieszka├▒cy Miroszowic, bo dla nas szczególnie jest to miejsce utrudniaj┬▒ce przemieszczenia si├¬ codziennie do i ze wsi (praca, szko┬│a, zakupy, rozrywki i inne) – mówi Barbara Skórzewska.

Zamówienie obejmuje przebudow├¬ skrzy┬┐owania drogi krajowej nr 3 (km 374+232) z drog┬▒ krajow┬▒ nr 36 (km 16+794) oraz drog┬▒ gminn┬▒ nr 103253D (ul. Miroszowicka) wraz z odcinkami pozwalaj┬▒cymi na dowi┬▒zanie do stanu istniej┬▒cego.

Podstawowym celem realizacji zadania jest poprawa bezpiecze├▒stwa uczestników ruchu.
W zwi┬▒zku z powy┬┐szym planowane jest m.in.:
• przebudowa tarczy istniej┬▒cego skrzy┬┐owania na skrzy┬┐owanie skanalizowane z sygnalizacj┬▒ ┬Âwietln┬▒;
• przebudowa dodatkowych pasów dla relacji w lewo (z dróg krajowych nr 3 i 36)
• przebudowa wysp dziel┬▒cych o nawierzchni trawiastej na wlotach drogi g┬│ównej;
• budowa wyspy kanalizuj┬▒cej ruch na drodze krajowej nr 3 od strony Legnicy;
• poszerzenie wlotu drogi gminnej;
• likwidacja krótkich pasów w┬│┬▒czenia na wlotach dróg krajowych nr 3 i 36;
• przebudowa nawierzchni dróg krajowych na d┬│ugo┬Âci ok. 550m;
• przebudowa nawierzchni drogi gminnej na d┬│ugo┬Âci ok. 35m.

Przewidywany termin realizacji remontu: 11 miesi├¬cy od daty podpisania umowy. Warto┬Â├Ž umowy: 4 590 355,31 z┬│ brutto

Obecnie trwaj┬▒ prace dokumentacyjne, które Wykonawca musi wykona├Ž w ramach umowy. O planowanych zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach poinformujemy niezw┬│ocznie, gdy Wykonawca rozpocznie prace w terenie.

Foto. ilustracyjne

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.