Aktualno∂ci
Oferty pracy PUP Lubin
Data dodania: 14 lipca 2017
Oferty pracy PUP Lubin

Przedstawiamy najnowsze oferty pracy dost√™pne w Powiatowym Urz√™dzie Pracy w Lubinie. Oferty s¬Ī aktualne w pi¬Ītek, 14 lipca 2017 roku.

SPECJALISTA DS. OBS¬£UGI KLIENTA – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie min. ¬∂rednie, komunikatywno¬∂√¶ oraz wysokiej kultura osobista, upór i nastawienie na realizacj√™ celów, du¬Ņe zaanga¬Ņowanie i motywacja do pracy, dobra organizacja pracy w¬≥asnej, dobra umiej√™tno¬∂√¶ obs¬≥ugi MS Office (w szczególno¬∂ci Excel), mile widziane do¬∂wiadczenie zawodowe w innych instytucjach finansowych, znajomo¬∂√¶ produktów finansowych
OSOBA SPRZ¬°TAJ¬°CA – 3 wolne miejsca, konieczny stopie√Ī niepe¬≥nosprawno¬∂ci oraz prawo jazdy kat. B
KONSERWATOR – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie zawodowe, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV, ¾ etatu
SORTOWACZKA Р1 wolne miejsce, wymagane zdolno¶ci manualne, dobry wzrok, solidno¶æ, dok³adno¶æ
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU – 1 wolne mie4jsce, wykszta¬≥cenie techniczne, mile widziane do¬∂wiadczenie na podobnym stanowisku, umiej√™tno¬∂√¶ czytania rysunku technicznego, umiej√™tno¬∂√¶ obs¬≥ugi przyrz¬Īdów pomiarowych (projektor, suwmiarka)
UCZESTNIK CEREMONII POGRZEBOWEJ – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. B
KIEROWCA / KURIER Р2 wolne miejsca, konieczne do¶wiadczenie w kierowaniu pojazdem dostawczym do 3,5 tony, prawo jazdy kat. B
MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH Р1 wolne miejsce, konieczne do¶wiadczenie w zawodzie
CIE¦LA Р2 wolne miejsca, konieczne do¶wiadczenie w zawodzie
OPERATOR ¬ĮURAWIA WIEZOWEGO – 1 wolne miejsce
BRUKARZ Р5 wolnych miejsc, wymagane do¶wiadczenie w zawodzie
KIEROWCA WYWROTKI – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. C (mile widziana kat. C+E)
MAJSTER ROBÓT BITUMICZNYCH – 1 wolne miejsce, konieczne do¬∂wiadczenie w zawodzie
OPERATOR ROZK£ADARKI (GUZIKOWY) Р1 wolne miejsce, konieczne do¶wiadczenie w zawodzie
OPERATOR FREZARKI DROGOWEJ Р1 wolne miejsce, konieczne uprawnienia do obs³ugi frezarki drogowej
OPERATOR WÊZ£A BETONIARSKIEGO Р1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia do obs³ugi wêz³a betoniarskiego
BETONIARZ-ZBROJARZ Р4 wolne miejsca, mile widziane osoby chêtne do przyuczenia w zawodzie betoniarza-zbrojarza
KIEROWCA SAMOCHODU CI√ä¬ĮAROWEGO PRZEWO¬Į¬°CY TOWARY NIEBEZPIECZNE – 2 wolne miejsca, do¬∂wiadczenie w zawodzie, mile widziane uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych z cystern¬Ī ADR (firma oferuje sfinansowanie takiego szkolenia), znajomo¬∂√¶ j√™zyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym, prawo jazdy kat. C+E, kurs do przewozu rzeczy
NAUCZYCIEL INFORMATYKI – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie wy¬Ņsze informatyczne, przygotowanie pedagogiczne, 5/18 etatu
PEDAGOG SZKOLNY – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie wy¬Ņsze pedagogiczne, przygotowanie pedagogiczne, dodatkowo wymagane uprawnienia z pedagogiki specjalnej oraz logopedii, 20/24 etatu
SPRZEDAWCA ODZIE¬ĮY – 1 wolne miejsce, konieczne do¬∂wiadczenie w handlu min. 2 lata, ½ etatu
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 4 wolne miejsca, praca w ¬Įelaznym Mo¬∂cie
IN¬ĮYNIER BUDOWNICTWA – 1 wolne miejsce, wymagane wykszta¬≥cenie wy¬Ņsze – in¬Ņynieria sanitarna; mile widziane osoby zainteresowane zdobyciem uprawnie√Ī budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, wymagane prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK PORZ¬°DKOWY – 1 wolne miejsce, konieczny stopie√Ī niepe¬≥nosprawno¬∂ci, praca w Rudnej
KIEROWNIK BUDOWY – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie, konieczne posiadanie uprawnie√Ī ogólnobudowlanych, do¬∂wiadczenie w zawodzie oraz prawo jazdy kat. B
POKOJOWA Р1 wolne miejsce, wykszta³cenie zawodowe, mile widziane do¶wiadczenie w zawodzie, umowa-zlecenie
KIEROWCA TAKSÓWKI – 1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. B oraz niekaralno¬∂√¶
FLORYSTA Р1 wolne miejsce, wymagane umiejêtno¶ci florystyczne
KASJER HANDLOWY – 7 wolnych miejsc, praca w Chróstniku
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 1 wolne miejsce, konieczne do¬∂wiadczenie w zawodzie, mile widziani emeryci lub renci¬∂ci
MURARZ-ZBROJARZ Р1 wolne miejsce, konieczne do¶wiadczenie w zawodzie, mile widziani emeryci lub renci¶ci
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 10 wolnych miejsc, konieczne d9o¬∂wiadczenie w zawodzie min. 1 rok
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ – 2 wolne miejsca, konieczne do¬∂wiadczenie w zawodzie oraz niekaralno¬∂√¶, stopie√Ī niepe¬≥nosprawno¬∂ci
PORZ¬°DKOWA – 2 wolne miejsca, konieczny stopie√Ī niepe¬≥nosprawno¬∂ci
SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDA¬ĮY I MARKETINGU – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie lub wy¬Ņsze, do¬∂wiadczenie zawodowe w bran¬Ņy metalowej min. 5 lat, „¬Ņy¬≥ka” do sprzeda¬Ņy, ¬≥atwo¬∂√¶ nawi¬Īzywania kontaktów, umiej√™tno¬∂√¶ budowania d¬≥ugofalowej relacji z klientem, samodzielno¬∂√¶, pomys¬≥owo¬∂√¶, konsekwencja i skuteczno¬∂√¶ w dzia¬≥aniu, umiej√™tno¬∂√¶ pracy przy komputerze i analizy danych, wysoka kultura osobista jako przedstawiciela firmy na zewn¬Ītrz, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra znajomo¬∂√¶ j√™zyka angielskiego, niemieckiego
SPRZEDAWCA NA STOISKU MIÊSNYM Р1 wolne miejsce
KRAWCOWA Р1 wolne miejsce, wymagane do¶wiadczenie w zawodzie
MECHANIK SERWISU – 2 wolne miejsca, wykszta¬≥cenie mechaniczne lub elektromechaniczne, co najmniej 3 miesi¬Īce do¬∂wiadczenia w zawodzie, komunikatywno¬∂√¶, ch√™√¶ rozwoju, mobilno¬∂√¶, prawo jazdy kat. B
NAUCZYCIEL FIZYKI – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie wy¬Ņsze kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne, 4/18 etatu
DORADCA ZAWODOWY Р1 wolne miejsce, wykszta³cenie kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne, praca w wymiarze 10 godzin w roku
NAUCZYCIEL GRY NA FORTEPIANIE – AKOMPANIATOR – 1 wolne miejsce, konieczne wykszta¬≥cenie wy¬Ņsze (min. licencjat) wydzia¬≥u instrumentalnego szko¬≥y muzycznej w zakresie gry na fortepianie, niekaralno¬∂√¶, 15/18 etatu
OPERATOR ¬ĮURAWIA WIE¬ĮOWEGO – 1 wolne miejsce, wymagane uprawnienia do obs¬≥ugi ¬Ņurawia wie¬Ņowego oraz do¬∂wiadczenie
POMOC KUCHENNA – 2 wolne miejsca, praca w Lubinie
KASJERKA Р5 wolnych miejsc, podstawy jêzyka angielskiego
KUCHARZ – 8 wolnych miejsc
MALARZ BUDOWLANY Р1 wolne miejsce, wymagane do¶wiadczenie w zawodzie
KIEROWCA KAT. B Р1 wolne miejsce, wymagane prawo jazdy kat. B, do¶wiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego do 3,5 tony, podstawy jêzyka angielskiego
PRACOWNIK OCHRONY MIENIA – 2 wolne miejsca, wymagany stopie√Ī niepe¬≥nosprawno¬∂ci
OPERATOR WÓZKA WID¬£OWEGO – 1 wolne miejsce, konieczne uprawnienia do obs¬≥ugi wózków wid¬≥owych oraz min. 6 miesi√™cy do¬∂wiadczenia w zawodzie, umowa-zlecenie
BRYGADZISTA ZMIANY – 1 wolne miejsce, wymagane do¬∂wiadczenie w zarz¬Īdzaniu pracownikami, odporno¬∂√¶ na stres, umowa-zlecenie
SORTOWACZKA – 1 wolne miejsce, umowa-zlecenie
ROBOTNIK GOSPODARCZY – 1 wolne miejsce, umowa-zlecenie
MECHANIK – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie zawodowe mechaniczne, znajomo¬∂√¶ bran¬Ņy, wymagane do¬∂wiadczenie w zawodzie oraz prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK US£UG POGRZEBOWYCH Р2 wolne miejsca, wymagane prawo jazdy kat. B
PIEKARZ РPIECOWY Р1 wolne miejsce, konieczne do¶wiadczenie w zawodzie
PRACOWNIK OBS¬£UGI MIESZALNI FARB I TYNKÓW – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie techniczne, zdolno¬∂√¶ analitycznego my¬∂lenia, liczenia, odpowiedzialno¬∂√¶, sprawno¬∂√¶ fizyczna
OPIEKUN MEDYCZNY Р2 wolne miejsca, wymagane wykszta³cenie kierunkowe, mile widziane do¶wiadczenie w zawodzie
FIZJOTERAPEUTA – 2 wolne miejsca, wymagane wykszta¬≥cenie wy¬Ņsze kierunkowe
KIEROWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ DLA SAMOCHODÓW CI√ä¬ĮAROWYCH (TIR) – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie zawodowe, poparte sukcesami min. 2-letnie do¬∂wiadczenie w sprzeda¬Ņy us¬≥ug B2B lub w prowadzeniu myjni samochodowej, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjno¬∂√¶, ch√™√¶ nauki, pracy i rozwoju, systematyczno¬∂√¶, komunikatywno¬∂√¶, umiej√™tno¬∂√¶ kszta¬≥towania dobrych relacji z klientami, doskona¬≥a organizacja pracy w¬≥asnej
SPRZEDAWCA – 1 wolne miejsce, wymagane do¬∂wiadczenie w sprzeda¬Ņy bezpo¬∂redniej
GRAFIK – PRACOWNIK PRODUKCJI REKLAM – 1 wolne miejsce, mile widziana znajomo¬∂√¶ programów graficznych Corel lub Photo Shop, bardzo dobra znajomo¬∂√¶ obs¬≥ugi komputera i Internetu
RECEPCJONISTKA Р1 wolne miejsce, wykszta³cenie ¶rednie, wymagana komunikatywna znajomo¶æ jêzyka angielskiego lub niemieckiego
PRACOWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ / PRACOWNIK PORZ¬°DKOWY – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie zawodowe, stopie√Ī niepe¬≥nosprawno¬∂ci, mile widziane prawo jazdy kat. B
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie ¬∂rednie, mile widziane do¬∂wiadczenie w bran¬Ņy, konieczne prawo jazdy kat. B
DORADCA DS. SERWISU MECHANICZNEGO Р1 wolne miejsce, wykszta³cenie min. ¶rednie techniczne lub mechaniczne, prawo jazdy kat. B, do¶wiadczenie na stanowisku, kultura osobista, komunikatywno¶æ
SPRZEDAWCA ART. GARMA¬ĮERYJNYCH – 1 wolne miejsce, mile widziana ksi¬Ī¬Ņeczka sanepidowska
POMOC KUCHENNA Р1 wolne miejsce, mile widziane do¶wiadczenie w zawodzie
KUCHARZ Р1 wolne miejsce, wykszt. zasadnicze zawodowe, typ: gastronomiczne, min. 2 lata do¶wiadczenia w zawodzie, komunikatywno¶æ, odporno¶æ na stres
PRACOWNIK RESTAURACJI Р1 wolne miejsce, wymagana komunikatywno¶æ oraz umiejêtno¶æ pracy w zespole
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY – 1 wolne miejsce, umiej√™tno¬∂√¶ obs¬≥ugi m¬≥ota wyburzeniowego, gwintownicy r√™cznej oraz zaciskarki
REFERENT DS. HANDLOWYCH – 1 wolne miejsce, mile widziane wykszta¬≥cenie ¬∂rednie oraz znajomo¬∂√¶ bran¬Ņy budowlanej, konieczna znajomo¬∂√¶ obs¬≥ugi komputera oraz prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER – 1 wolne miejsce, wykszta¬≥cenie zawodowe, uprawnienia do obs¬≥ugi wózków wid¬≥owych

Informacja
Aktualnie przeglĪdasz wersjÍ elubin.pl dla telefonůw komůrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g≥ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa ZastrzeŅone.