AktualnoÂci
Dodatkowe miejsca w Gminnym Przedszkolu
Data dodania: 13 lipca 2017
Dodatkowe miejsca w Gminnym Przedszkolu

W lubi├▒skim zamiejscowym oddziale Gminnego Przedszkola w Raszówce rozpocz┬▒┬│ si├¬ remont, który umo┬┐liwi przyj├¬cie od 1 wrze┬Ânia, wi├¬kszej ni┬┐ pierwotnie planowano, grupy przedszkolaków.

W og┬│oszonym decyzj┬▒ wójta Gminy Lubin dodatkowym naborze, wnioski o przyj├¬cie do przedszkola z┬│o┬┐yli rodzice ponad dwudziestu maluchów.

– Po powzi├¬ciu informacji o tym, ┬┐e do miejskich placówkach przedszkolnych – z powodu braku miejsc – nie b├¬d┬▒ przyjmowane dzieci z terenu Gminy Lubin podj├¬li┬Âmy natychmiastowe dzia┬│ania zmierzaj┬▒ce do ustalenia rzeczywistej liczby naszych najm┬│odszych mieszka├▒ców, których problem dotyczy i rozwi┬▒zania tego problemu – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Decyzj┬▒ szefa gminnego samorz┬▒du w lubi├▒skim oddziale Gminnego Przedszkola przygotowywanych jest obecnie 45 dodatkowych miejsc.

 – Cho├Ž na dzi┬ zapotrzebowanie nie przekracza nawet po┬│owy przygotowywanej ilo┬Âci miejsc, wychodzimy z za┬│o┬┐enia, ┬┐e to miejsca powinny czeka├Ž na zainteresowanych, a nie odwrotnie – dodaje Tadeusz Kielan.

 Prace remontowe w przedszkolu przy ul. Orlej polegaj┬▒ na zmianie funkcji u┬┐ytkowania dwóch pomieszcze├▒, które adaptowane s┬▒ na sale przedszkolne oraz wykonaniu dodatkowego w├¬z┬│a sanitarnego.

Koszt realizacji zadania szacowany jest na ok. 80.000 z┬│. Prace maj┬▒ si├¬ zako├▒czy├Ž w po┬│owie sierpnia.

Lubi├▒ski oddzia┬│ Gminnego Przedszkola jest placówk┬▒ pe┬│nowymiarow┬▒, pracuj┬▒c┬▒ 10 godzin dziennie.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym pojedyncze wolne miejsca posiadamy jeszcze w niektórych punktach b┬▒d┬╝ oddzia┬│ach przedszkolnych funkcjonuj┬▒cych w systemie pi├¬ciogodzinnym:

– w oddziale przedszkolnych -w SP w Krzeczynie Wielkim – 2 miejsca

– w oddziale przedszkolnym w SP w Siedlcach – 1 miejsce

– w punkcie przedszkolnym w Ksi├¬ginicach – 6 miejsc

– w oddziale przedszkolnym w SF w Osieku – 9 miejsc

– w punkcie przedszkolnym w SF w Osieku – 5 miejsc

– w punkcie przedszkolnym w Wiercieniu – 4 miejsca.

(BT/MG) Gmina Lubin

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.