AktualnoÂci
Uwaga! Coraz wi├¬cej w┬│ama├▒ do mieszka├▒…
Data dodania: 12 lipca 2017
Uwaga! Coraz wi├¬cej w┬│ama├▒ do mieszka├▒…

Policjanci powiatu lubi├▒skiego w ostatnim czasie odnotowali zwi├¬kszon┬▒ liczb├¬ zg┬│osze├▒ dotycz┬▒cych kradzie┬┐y z w┬│amaniem. To na co jedni pracowali latami, w r├¬ce innych trafi┬│o w przeci┬▒gu chwili. Dlatego te┬┐ lubi├▒scy funkcjonariusze przypominaj┬▒ o kilku podstawowych zasadach, które nale┬┐y przestrzega├Ž by nie sta├Ž si├¬ ofiar┬▒ przest├¬pstwa.

Dom czy mieszkanie, w którym zgromadzony jest dobytek ┬┐ycia, coraz cz├¬┬Âciej stanowi ┬│akomy k┬▒sek dla z┬│odzieja. Jednak┬┐e Policja nie zawsze b├¬dzie wstanie w pe┬│ni uchroni├Ž czyje┬ mienie je┬┐eli sam w┬│a┬Âciciel o to tak┬┐e nie zadba. Z policyjnych do┬Âwiadcze├▒ wynika, ┬┐e najbardziej nara┬┐one na w┬│amania s┬▒ mieszkania usytuowane na niskich kondygnacjach budynku. Forsowane s┬▒ okna jak i drzwi balkonowe, a w┬│amywacze cz├¬sto stosuj┬▒ przy tym ró┬┐ne metody i techniki. Czasem jednak w┬│amanie si├¬ do mieszkania nie wymaga zbyt wiele wysi┬│ku, bowiem pozostawienie przez lokatorów uchylonego okna lub nie zamkni├¬tych na zamek drzwi, powoduje bezproblemowe dostanie si├¬ do jego wn├¬trza.

By uchroni├Ž wi├¬c mieszkanie przed w┬│amaniem nale┬┐y za ka┬┐dym razem sprawdzi├Ž czy drzwi wej┬Âciowe s┬▒ zamkni├¬te. Bez wzgl├¬du na sytuacje nale┬┐y pilnowa├Ž kluczy do mieszkania, gdy┬┐ nikt nieuprawniony nie mo┬┐e mie├Ž do nich dost├¬pu. Warto jest równie┬┐ wyposa┬┐y├Ž drzwi w atestowane zamki jak równie┬┐ zamontowa├Ž w nich zabezpieczenia przeciwwywa┬┐eniowe.

┬úa├▒cuch ograniczaj┬▒cy stopie├▒ otworzenia drzwi jak i wizjer oraz kraty lub rolety w oknach mog┬▒ tak┬┐e okaza├Ž si├¬ dobrym zabezpieczeniem przed w┬│amaniem. W mieszkaniach w bloku zda┬│oby si├¬ zainwestowa├Ž w drugie, dodatkowe drzwi, za┬ w┬│a┬Âciciele domu jednorodzinnego, powinny zamontowa├Ž solidne ogrodzenie jak równie┬┐ zadba├Ž o to aby zawsze dzia┬│a┬│o o┬Âwietlenie przed drzwiami wej┬Âciowymi. Cz├¬sto skuteczny okazuje si├¬ równie┬┐ monitoring prowadzony przez Agencje Ochrony lub domofon.

Pomys┬│owo┬Â├Ž z┬│odziei jest bardzo du┬┐a, trudno wi├¬c o przepis, który zagwarantuje unikni├¬cie w┬│amania. Jednak stosuj┬▒c si├¬ do kilku podstawowych zasad w du┬┐ym stopniu jeste┬Âmy wstanie utrudni├Ž prac├¬ z┬│odziejom. Bardzo istotne jest by stosowa├Ž si├¬ do regu┬│y, ┬┐e najpewniejszym miejscem dla przechowania, akcji, obligacji, cennej bi┬┐uterii jak i innych warto┬Âciowych rzeczy jest skrytka w banku, natomiast pieni┬▒dze najlepiej lokowa├Ž na koncie.

Praktyka policyjna wskazuje na to, ┬┐e kradzie┬┐e maj┬▒ cz├¬sto swój pocz┬▒tek i ┬╝ród┬│o w nawi┬▒zywanych wcze┬Âniej kontaktach, dlatego te┬┐ doro┬Âli i dzieci nie powinni opowiada├Ž zarówno obcym jak równie┬┐ znajomym o posiadanych przez siebie dobrach czy o miejscu, w którym si├¬ je przechowuje. Szczególnie niebezpieczne mog┬▒ okaza├Ž przygodne znajomo┬Âci zawierane przy ,,alkoholu’’. Tak poznanych osób pod ┬┐adnym pozorem nie zaprasza si├¬ do mieszkania.

Lubi├▒scy policjanci apeluj┬▒ do mieszka├▒ców o to aby zwracali baczn┬▒ uwag├¬ na nieznajome osoby kr├¬c┬▒ce si├¬ po klatkach schodowych lub przed domem swoich lub s┬▒siadów. Je┬Âli tylko co┬ lub kto┬ wzbudzi nasz niepokój, nale┬┐y niezw┬│ocznie powiadomi├Ž policj├¬, gdy┬┐ prawdopodobie├▒stwo uj├¬cia sprawcy w du┬┐ej mierze uzale┬┐nione jest od czasu, jaki up┬│yn┬▒┬│ od zdarzenia do chwili poinformowania o niniejszym fakcie policji.

sier┬┐. szt. Anna Szajbler
Zespó┬│ Profilaktyki Spo┬│ecznej

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.