AktualnoÂci
20 lat temu KGHM zadebiutowa┬│ na GPW
Data dodania: 10 lipca 2017
20 lat temu KGHM zadebiutowa┬│ na GPW

Równo 20 lat temu, 10 lipca 1997 roku, mia┬│o miejsce pierwsze notowanie akcji KGHM-u na GPW.

Pierwszym krokiem na warszawski parkiet by┬│o przekszta┬│cenie przedsi├¬biorstwa pa├▒stwowego Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w jednoosobow┬▒ spó┬│k├¬ Skarbu Pa├▒stwa – KGHM Polska Mied┬╝ S.A. 10 lipca 1997 roku akcje KGHM Polska Mied┬╝ S.A. zadebiutowa┬│y na warszawskiej gie┬│dzie.

W ramach oferty publicznej Skarb Pa├▒stwa sprzeda┬│ 65,7 mln spo┬Âród 200 mln akcji Spó┬│ki. Inwestorzy indywidualni mogli kupowa├Ž akcje Spó┬│ki po 19 z┬│, a inwestorzy instytucjonalni – po 21 z┬│ za sztuk├¬.

Pracownikom firmy udost├¬pniono nieodp┬│atnie 30 mln akcji, tj. 15 proc. ogó┬│u walorów. W dniu debiutu kurs akcji wyniós┬│ 23,50 z┬│, zatem by┬│ a┬┐ o prawie jedn┬▒ czwart┬▒ wy┬┐szy od ceny, po jakiej walory nabywali inwestorzy indywidualni.

Niemal natychmiast po debiucie Spó┬│ka znalaz┬│a si├¬ w indeksie blue chipów, WIG20, i dzi┬ jest w tym presti┬┐owym gronie najd┬│u┬┐ej bez przerwy notowan┬▒ spó┬│k┬▒. Po 20 latach od dnia debiutu gie┬│dowego KGHM Polska Mied┬╝ S.A. jest jedn┬▒ z najwi├¬kszych i najbardziej p┬│ynnych spó┬│ek na parkiecie.

W ci┬▒gu dwóch dekad na warszawskiej gie┬│dzie warto┬Â├Ž KGHM, tj. kapitalizacja Spó┬│ki zwi├¬kszy┬│a si├¬ kilkukrotnie, a jednocze┬Ânie Spó┬│ka konsekwentnie dzieli┬│a si├¬ zyskami ze swoimi akcjonariuszami.

Od 2009 r. KGHM jest uczestnikiem RESPECT Index, który obejmuje swoim portfelem spó┬│ki z warszawskiego parkietu dzia┬│aj┬▒ce zgodnie z najwy┬┐szymi standardami spo┬│ecznej odpowiedzialno┬Âci biznesu, relacji inwestorskich oraz ┬│adu korporacyjnego.

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.